Türkiye’de İhracat ve İktisadi Büyüme Arasında Nedensellik Analizi


ÇİL YAVUZ N.

Sosyal Siyaset Konferansları, cilt.49, ss.961-972, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 49
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Sosyal Siyaset Konferansları
  • Sayfa Sayıları: ss.961-972

Özet

Bu çalışmada Türkiye'de 1982-2002 dönemi için ihracat ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmaktadır. Her iki serinin logaritması alındıktan sonra uygulanan  genelleştirilmiş Dickey-Fuller ve Phillips-Perron testleri serilerin durağan olmadığını, ilk farkları alındıktan sonra durağan olduklarını göstermektedir.  Bu çalışmadan iki temel sonuç çıkmaktadır. İlki, koentegrasyon test sonuçları  iki değişken arasında uzun dönem ilişkisinin olmadığını göstermektedir. İkincisi, vektör otoregresif model (VAR) çerçevesinde Granger nedensellik testleri, Türkiye ekonomisi için ihracat ile GSYİH arasında nedensellik ilişkisinin olmadığını göstermektedir.