Sapsız Meşe (Quercus petraea (Matlusch) Lieb.) baltalık ormanında aralamaların çap artımı ve bazı toprak özelliklerine etkileri


MAKİNECİ E.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.1-10, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

Bu çalışmada; Demirköy’deki bir saf sapsız meşe (Quercus petrea (Matlusch) Lieb.) baltalık ormanında, 1992 yılında farklı şiddette (hafif ve şiddetli) yapılan aralama kesimlerinden sekiz yıl sonra yapılan ölçümler sonucu ortalama ağaç çapı ve 60 cm toprak derinliğine kadar olan bazı toprak özelliklerindeki (organik karbon, azot ve pH) işlem alanları arasındaki farklar incelenmiştir. Kontrol alanında bir hektarda 2180 olan ağaç sayısı, hafif aralama alanında 1100’e ve şiddetli aralama alanında 800’e indirilmiştir. En yüksek çap ve çap artımı şiddetli aralama alanında ölçülmüş olup, işlem alanlarının bazı toprak özellikleri de kontrol alanına nazaran önemli derecede farklı bulunmuştur.

In this study, the effects of various levels of thinning (control, moderate and heavy) on diameter increment and on some soil properties (organic carbon, total nitrogen and pH) up to 60 cm soil depth in a Sessile oak (Quercus petrea (Matlusch) Lieb.) coppice forest 8 years after treatment in Demirkoy were investigated. Tree numbers of treatment plots were; 2180 trees/ha uncut-control plot, 1100 trees/ha in moderate thinning and 800 trees/ha in heavy thinning. Heavily thinned plot showed the highest diameter increment and some soil properties of thinned plots were found significantly different from control treatment plot.