Miyelodisplastik Sendrom İle İlişkili Nadir Görülen Geç Başlangıçlı Bir Porfiri Olgusu


SOYLUK SELÇUKBİRİCİK Ö. , GÜL N. , ÖZKAN G., TANRIKULU S., KUBAT ÜZÜM A. K. , NALÇACI M., ...More

38. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.278-279

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.278-279