ÇEVRE DOSTU KERESTE KURUTMA TEKNOLOJİLERİ: YÜKSEK FREKANS VE MİKRODALGA


ÜNSAL Ö., GÜLER C., DİLEK B., GÖRGÜN H. V.

II. Ulusal Akdeniz ve Çevre Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2014, vol.1, no.1, pp.554-559

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.554-559
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Today, High Frequency and Microwave drying methods were established because of long drying times and imperfect drying performance of hard drying tree species and their thick lumbers dried in conventional kilns. Through this study, the submition of all behaviors and performance of these drying methods by comparing with each other and also with the other drying methods was aimed.

In the mentioned study, primarily general information on these two methods were given, after summary of some original scientific studies, experimental results on drying of some hard drying tree species such as Oak, Iroko, Walnut (gunstock) and Beech were given, and finally this results were concluded related to their operating expenses, drying times and i.e. drying economy. Also, recovering water from lumbers with High Frequency method is possible. Because of its pure, tangible results as allowing to use cleaning material were emphasized. And also HF method can be used for drying and recovering agricultural materials.

 

Katma değerli olmasına karşın kurutulması güç ağaç türlerinin kalın kerestelerinin, klasik kurutma metoduyla çok uzun sürelerde kurutulabilmesi ve istenen kalite düzeylerinin tam olarak elde edilememesi nedeniyle günümüzde Yüksek Frekans (YF) ve Mikrodalga (MD) kurutma yöntemleri kendini göstermiş durumdadır. Bu çalışmayla, geçmişte özellikle yatırım maliyetleri ve teknolojik altyapı zorlukları nedeniyle yaygınlaşamayan YF ve MD kurutma teknolojileriyle, güç kuruyan ağaç türlerinin kurutması ve ortaya çıkan sonuçların diğer teknik kurutma yöntemleriyle karşılaştırmalı olarak her yönüyle ele alınması amaçlanmaktadır.

Çalışmada; öncelikle bu kurutma teknolojileri hakkında genel bilgi verilmiş, günümüze kadar yapılan orijinal çalışmalar özetlendikten sonra, klasik yöntemle kurutulmasında önemli zorluklar bulunan, kurutma süresi çok uzun olan veya hiç kurutulamayan kalın Meşe, Ceviz (Dipçik taslağı), Kayın, Iroko gibi ağaç türlerinin kalın kerestelerinin kurutulması denemelerinden elde edilen sonuçlar ortaya konmuş, son bölümde ise elde edilen bu sonuçlar, işletme giderleri, ortaya çıkan kurutma süreleri ve kalite düzeyleri bağlamında ele alınmıştır. Ayrıca özellikle YF yöntemiyle ağaç malzemeden çıkan suyun geri kazanımı mümkündür. Bu suyun katışıksız oluşu nedeniyle ağırlıklı olarak temizlik ürünlerinde değerlendirme olanakları konusunda ortaya konan somut sonuçlara vurgu yapılmıştır. Yine aynı yöntemin, kereste kurutma dışında, özellikle tarımsal ve gıda atıklarının kurutulması ve akabinde geri kazanımı noktasında sunduğu artılar üzerinde durulmuştur.