Covid-19 Pandemisinin Okb Tanılı Ergenlerde Semptom Şiddetine Etkisinin 1 Yıllık Takip Çalışması


Creative Commons License

Bulut Ö. F., Tanır Y., Özdemir Y. E., Gülle Z. N., Karayağmurlu A., Coşkun M.

31. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 20 May 2022, pp.582

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.582
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

S-114 Covid-19 Pandemisinin Okb Tanılı Ergenlerde Semptom Şiddetine Etkisinin 1 Yıllık Takip Çalışması Ömer Faruk Bulut1, Yaşar Tanır1, Yahya Esad Özdemir1, Zeynep Nur Gülle1, Ali Karayağmurlu 1, Murat Çoşkun1 1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi COVID-19 pandemisinin ruh sağlığı alanında pek çok hastalığın seyrini etkilediği gibi obsesif kompulsif bozukluk hastası çocuk ve ergen popülasyonunda hastalık gidişatı üzerine olumsuz etkilerinin olduğu yakın dönemli çalışmalarda gösterilmiştir. COVID-19 pandemisi kaynaklı bu olumsuz etkinin ne kadar süreceği ve hangi şiddette devam edeceği ise aydınlatılamamıştır. Bizim çalışmamız OKB’li genç hastalarda COVID-19 pandemisinin 1 yıl sonraki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bir üniversite hastanesinde birincil OKB tanısı ile izlenen genç hastalara, semptom profili, semptom şiddeti pandemi öncesi dönemde (ekim-kasım 2019), COVID-19 pandemisi karantinası sırasında (nisan 2020) ve pandemiden 1 yıl sonraki takiplerinde (haziran 2021) değerlendirmek için yüzyüze, telefon veya çevrimiçi programlar aracılığıyla ulaşıldı. Çocuk Yale-Brown Obsesif Kompulsif (CY-BOCS) ve Klinik Global İzlenim-Şiddet (CGI-S) Ölçekleri pandemi öncesi, pandemi dönemi ve pandemi sonrası dönemde semptom profilini ve şiddetini değerlendirmek için kullanıldı. Pandemi öncesi ve Pandemi dönemi için toplam 61 OKB hastası kaydedildi. Pandemi sonrası 1 yıllık takipte bu gruptan 29 hastaya ulaşıldı. Bulgularımız erken dönem COVID-19 pandemisi sırasında(CY-BOCS) ve (CGI-S) skorlarının yükseldiğini 1 yıllık takipte ise olumsuz etkisinin azalarak (CY-BOCS) ve (CGI-S) skorlarının Pandemi öncesi dönemle benzerlik gösterdi. Sonuç olarak OKB'si olan genç hastalar, COVID-19 pandemisi sırasında ek semptomlar geliştirebilir ve halihazırda var olan OKB semptomlarını kötüleştirebilirken, 1 yıllık takiplerinde Pandeminin bu etkisinin azaldığı ve semptom profili ve şiddetinin pandemi öncesi döneme döndüğü kaydedilmiştir. Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, OKB