Kredi Hacminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolünün İncelenmesi: Türkiye Örneği


TUNA A. , BEKTAŞ H.

FİNANSAL ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, cilt.5, ss.139-150, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 9
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: FİNANSAL ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.139-150

Özet

Bu çalışmada, mevduat bankaları yurtiçi kredi hacmi ile gayri safi yurtiçi hasıla arasındaki ilişki Türkiye için 1998-2012 döneminde üç aylık veriler kullanılarak analiz edilmiştir. Bu amaçla, yapısal kırılmaya izin veren Zivot-Andrews birim kök testi, Gregory-Hansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde, her iki serinin birinci mertebeden durağan olduğu ve aralarında uzun dönem ilişkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Uygulanan Granger nedensellik testi sonrasında ise iki seri arasında bir nedensellik ilişkisi bulunmamıştır.