UTILISING PLACKETT-BURMAN EXPERIMENTAL DESIGN APPROACH TO SOLVE THE SCRAP PROBLEM IN PRODUCTION OF PVC INSTALLATION FITTINGS


Creative Commons License

Karslıoğlu Z., Baray A., Özçakar N.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.26, no.79, pp.180-207, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims at utilising the experimental design approach to solve the scrap problem, one of the major problems encountered during production. The solution employs the PlackettBurman design, a special experimental design method, and it is intended to increase the use of this method for industrial problems. The theoretical part of the study comprises an in-depth description of the statistical experimental design approach, while the application part encompasses the determination of the factors that are considered to cause scrap and their respective levels during production of PVC pipe fittings through the injection moulding process. Due to the significantly high number of factors the analyses are carried out with fractional experiments and the findings are generalised in the final stage through justification experiments applied on the obtained factor level combinations.

Bu çalışmada, üretimde karşımıza çıkan temel sorunlardan biri olan fire probleminin çözümünde deney tasarımı yaklaşımının kullanılması amaçlanmıştır. Problemin çözümünde deney tasarımının özel bir türü olan Plackett-Burman tasarımı kullanılmış olup, bu yöntemin sanayide kullanımı irdelenmeye çalışılmıştır. Teorik bölümde, istatistiksel deney tasarımı yaklaşımı anlatılmış olup, uygulama bölümünde ise PVC Tesisat Bağlantı parçaları üretiminde fire sorununun çözümüne yönelik olarak plastik enjeksiyon prosesinde fireye sebep olduğu düşünülen faktörler ve bu faktörlerin düzeyleri belirlenmiştir. Deneyimizde faktör sayısının fazla olması nedeniyle kesirli deneyler yapılarak, son aşamada elde edilen faktör düzey kombinasyonlarıyla doğrulama deneyleri gerçekleştirilerek genelleştirmeye gidilmiştir.