SPOR MERKEZLERİNDE ÜYELİK YENİLEMELERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI


TÜRKSOY A., ALTINCI E. E., Köylü B.

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, vol.1, no.1, pp.151-164, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this research is to determine the factors affecting membership renewals in sports centers being established with large investments. As a result of 2 separate surveys conduct-ed on 70 people who sport a special sports center, it has been clear that the most important factor affecting membership renewals of the members is the frequency of attendance. The most impor-tant task on the membership renewals falls primarly to the instructors and then to all personnel. Establishing a bond between the members and the club, instilling the love of sport, increasing the frequency of attendance should be the main targets. İt has been clear that the causes of the decrease of the member are the absence of fitness habits and poor serve.

Araştırmanın amacı büyük yatırımlar yapılarak kurulan spor merkezlerinde üyelik yenilemelerini etkileyen faktörleri araştırmaya yöneliktir. Özel bir spor merkezindeki 70 kişi üzerinde yapılan 2 ayrı anket sonucunda üyelik yenilemelerini etkileyen en önemli faktörün üyenin devam sıklığı olduğu açıkça görülmektedir. Üyelik yenilemelerinde en önemli görev önce­likle eğitmenlere daha sonrada tüm personele düşmektedir. Üyeyi kulübe bağlamak, sporu aşıla­mak ve devam sıklığını arttırmak ana hedef olmalıdır. Üye sayılarının azalmasının sebebinin üyelerin spor alışkanlığının olmaması ve yetersiz hizmet olduğu görülmektedir.