Mobil Cihazlar İçin Epub Standardında Müfredat Ders İçerik Üretimi


Creative Commons License

ÖZOĞLU Y. , KAYSİ F. , ÖZOĞLU F.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi - Journal of Research in Education and Teaching, vol.3, no.1, pp.196-206, 2014 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi - Journal of Research in Education and Teaching
  • Page Numbers: pp.196-206

Abstract

Purpose of this study is, convert to curriculum textbooks' to ePub standard e-books for use in mobile devices which is growing rapidly in World, for speed up the learning processes in education. With some research datas, -the use of tablet computers will gradually increase and they will use more than computers- clearly describes ePub standard's will occupy the place in our lives. Within a few years, the widespread use of mobile devices, increasing speed and use of internet changed reading habits and educational perspectives. Especially, in higher education  institutions’  education  system  which  are  use  information  and  communication  Technologies  all activities  and  processes  carried  out  with  technological  infrastructure.  Course  contents  which  use  in  this education method, are used as an e-book. ePub came into existence in 2007  with fluency of text, font sizing and add description features. Enhanced e-books with ePub 2.0 standard can be accessed from anywhere -at home or school outside- with mobile devices. For this purpose, a new method developed and a real application has done by examining ePub format e-books’ production methods for production and publication of the ePub format for a curriculum’s all courses.

Bu  çalışmanın  amacı;  eğitim  alanında  öğrenme  süreçlerini  hızlandırmak  üzere  müfredat  ders  kitaplarını, dünyada  hızla  yaygınlaşmakta  olan  mobil  cihazlarla  kullanmak  üzere  ePub  standartlı  e-kitaplara dönüştürülmesidir.  Tablet bilgisayar kullanımının giderek  artacağı ve bilgisayardan daha fazla kullanılacağına dair araştırmalar, ePub standardının hayatımızda kaplayacağı yeri net bir şekilde anlatmaktadır. Birkaç yıl içinde mobil cihaz kullanımının yaygınlaşması, internet hızının ve kullanımının artması, okuma alışkanlıklarını ve eğitim anlayışını  değiştirmiştir.  Özellikle  bilgi  ve  iletişim  teknolojileriyle  eğitim  yapan  yükseköğretim  kurumlarının verdiği  eğitim  sisteminde  bütün  faaliyet  ve  süreçler  teknolojik  altyapıyla  yürütülebilmektedir.  Bu  eğitim yönteminde  kullanılan  ders  içeriği,  e-kitap  olarak  kullanılmaktadır.  ePub;  metnin  akıcılığı,  font boyutlandırılabirliği ve açıklama ekleyebilme gibi özelliklere sahip olarak 2007 yılında ortaya çıkmıştır. ePub 2.0 standardıyla  zenginleştirilmiş  e-kitap,  mobil  cihazlar  kullanarak  ev  ve  okul  dışında  her  yerden  erişilebilecek şekilde kullanılabilmektedir. Bu amaçla, ePub formatlı e-kitabın üretim yöntemleri incelenerek bir müfredatın bütün  derslerinin  ePub  formatlı  olarak  üretimi  ve  yayınlanması  için  bir  yöntem  geliştirilerek  gerçek  bir uygulaması yapılmıştır.