An experimental study on effectiveness of Integrated Curriculum Model (ICM) in Social Studies education for gifted and talented learners


ATALAY Z. Ö., KAHVECİ N. G.

Educational Research and Reviews, no.10, pp.1049-1062, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Educational Research and Reviews
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center)
  • Page Numbers: pp.1049-1062
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this experimental study is to investigate the effectiveness of Integrated Curriculum Model (ICM) in a social studies curriculum unit for gifted and talented students. Examination of research studies revealed that alongside other curriculum models, ICM might be responsive in social studies for gifted and talented learners. Hence, a new curriculum unit was designed by researchers both including aims and outcomes Turkish Ministry of National Education curriculum and what proposed Integrated Curriculum Model. Developed curriculum unit was also included higher order thinking skills, problem-based learning, and instructional interventions in accordance of gifted and talented students’ educational needs. The study was carried out with 4th grade elementary students who were selected as gifted and talented learners in a state school, Istanbul, Turkey. In accordance experimental study design, while gifted and talented students in experimental group were given instruction in terms of developed social studies unit in the light of ICM and differentiated instruction, the gifted and talented students in control group received social studies course mostly whole class instruction that was not intervened. Results of the study revealed that there is significant difference between experiment and control group in the areas of academic achievement scores, creative thinking and critical thinking in favor of experimental group.
Keywords: Social Studies, Gifted, Curriculum, Instruction

Bu deneysel çalışmanın amacı Bütünleştirici Eğitim Program Modeli’nin (ICM) üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler üzerindeki etkinliğini araştırmaktır. Yapılan araştırma değerlendirildiğinde; Bütünleştirici Eğitim Modeli’nin uygulanan diğer müfredat modellerine göre, üstün zekalı ve yetenekli bireylerin karakteristik özellikleri için daha uygun bir model olabileceği gözlenmiştir. MEB müfredat hedefleri ve Bütünleştirici Eğitim Program Modeli’nin önerileri temele alınarak araştırmacılar tarafından yeni bir program ünitesi tasarlanmıştır. Geliştirilen program ünitesi; üst düzey düşünme becerilerini, probleme dayalı öğrenme stratejilerini ve üstün öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Araştırma Türkiye’de İstanbul ilinde üstün zekalı ve yetenekli olarak seçilmiş öğrencilerin eğitim gördüğü bir devlet ilkokulunda 4. sınıf öğrencileri üzerinden yapılmıştır. Deneysel çalışmaya göre; deney grubundaki üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere Bütünleştirici Eğitim Program Modeli temele alınarak farklılaştırılmış sosyal bilgiler öğretimi verilirken, kontrol grubundaki öğrencilere müdahale edilmemiş öğretim uygulanmıştır. Deneysel çalışma sonucunda; deney ve kontrol grupları arasında akademik başarı, yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerilerinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılık gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Üstün Zekalılar Eğitimi, Müfredat ve Öğretim