TÜRK HUKUKUNDA BANKA İŞLETMESİNİN DENETLENMESİ VE SORUNLU BANKALARIN ÇÖZÜMLENMESİ


CENGİZ D.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Beta Basım Yayım Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

ÖZET:Kitapta Türk Hukukunda banka işletmesinin denetlenmesi ve sorunlu bankaların çözümlenmesi konusu üç temel bölüm çerçevesinde incelenmiştir.Birinci Bölümde; banka denetimine ilişkin temel kavramlar,konunun dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişimi, konunun uluslararası boyutları ve konuya ilişkin uluslararası ilkeler ve kriterler incelenmiş ve açıklanmıştır.İkinci Bölümde; banka işletmesinin denetlenmesi konusuTürk hukukunda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili hukuki düzenlemeler çerçevesinde açıklanmıştırÜçüncü bölümde ise denetim sonucunda sorunlu olduğu tespit edilen bankaların,çözümlenmelerine ilişkin yöntemler hem kuramsal açıdan hem de Türk hukukunda 5411Sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili hukuki düzenlemeler çedüzenlemeler çerçevesinde incelenmiştir