Kulluğun Zirvesi Allah Sevgisi


BULADI K.

Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2009

  • Basım Tarihi: 2009
  • Yayınevi: Kayıhan Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Allah Teâlâ’nın,  Kur’ân-ı Kerîm’de, kimleri ve hangi işleri sevdiğinin kesin ifadelerle açıklandığı belirtilen bu eserde, Allah’ın varlığını ve birliğini, O’nun âlemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve Allah tarafından getirdiklerini kabul eden müminlerin, sevgisinin ya da sevgisizliğinin, Kur’ân’a göre olmasının, imanın bir gereği olduğuna işaret edilmiştir.

Sevgini sebepleri, fıtrat-iman ve sevgi ilişkisi, sevgi ve tevhid alakası üzerinde durulan bu çalışmada, sevgiyi gerçekleştiren unsurlar üzerinde durulmuş, sevgiyi yok eden sebepler de ayrıca zikredilmiştir. Sevgi neye bağlıdır? Sevginin semeresi olan itaat, nasıl sevgi ile açıklanır? Bir şey niçin sevilir? Kul, Allah Teâlâ’yı, peygamberi ve diğer insanları neden sever? Sevgi itaatten önce mi gelir? Tabii olarak sevgi itaati zorunlu kılar mı? gibi konulara cevap aranmış ve bu konuda Kur’an ve hadisler çerçevesinde tahliller yapılmıştır.