İç Savaş ve Savaş Sonrası İspanyasının İlk Döneminde Toplumsal Değişim


YENER GÖKŞENLİ E.

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), vol.3, no.26, pp.143-166, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 26
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi)
  • Page Numbers: pp.143-166

Abstract

The Spanish Civil War and the Social Change in the First Period of Postwar Spain

When Postwar Spain is discussed between 1939-1950, it’s observed that important changes are experienced in social aspect. The comfortable life that black marketeers and contrabandists lived, became incentive for the ones that were on the edge of dying of hunger. The extraordinary period of Spanish social ambiance that can be defined with greed and misery, and the rising crime rates in this era, are both social events that need to be examined. In addition to the ones that tend to crimes  to survive, there also appeared many disaster opportunists.  In the mentioned period, the rise in the civil and gang crimes, and various methods of forgery, robbery and contrabandism are observed. In an ambient of shortages and legal pressures, it takes time to heal the wounds of the war. As a result, Spain’s Postwar example demonstrates us that the society can be damaged morally in paralel with the damaged social and economic balances. General Franco who was being supported by many citizens and believed to normalize the administrative instability and economical problems of the prewar, can’t be a solution for all these. In the first period of the postwar,  life conditions of the Spanish citizens get even worse.   

 Keywords:  Spanish Civil War, Postwar Spain, Francisco Franco, social change, crime.

İç Savaş ve Savaş Sonrası İspanyası’nın ilk yıllarında Toplumsal Değişim

İç Savaş sonrası İspanya’sı, 1939-1950 yılları arasında ele alındığında toplumsal yönden önemli değişimler yaşandığı gözlemlenir. Karaborsacı ve kaçakçıların yaşadığı rahat yaşam, açlıktan ölme sınırına gelen çoğu insan için zamanla özendirici bir hal alır. İspanyol sosyal ortamının açgözlülük ve sefalet ile tanımlanabilecek bu sıra dışı dönemi ve bu dönemde artan suç oranları, incelenmesi gereken bir toplumsal olay niteliği taşır. İç Savaş öncesinde suçla ilişkisi olmayan sayısız İspanyol yurttaşı kısa sürede suçlu kimliğine bürünmüştür. Bu dönemde, bireysel ve çete suçları artmış, çeşitli sahtecilik, hırsızlık ve kaçakçılık yöntemleri gözlemlenmiştir. Kıtlık ve yasal baskıların olduğu bir ortamda savaşın yaralarını sarmak da zor olmuştur. Sonuç olarak İspanya’nın İç Savaş Sonrası örneği, bir toplumun sosyal ve ekonomik dengeleri sarsıldığında buna eşzamanlı olarak ahlâki açıdan da yıprandığını bize gösterir. Toplumun önemli bir kesimi tarafından desteklenen ve Savaş Öncesi’nin yönetim düzensizliklerine ve ekonomik sorunlarına çare olacağı düşünülen General Francisco Franco, tüm bunlara çözüm olamaz. Savaş Sonrası’nın ilk döneminde halk için yaşam şartları daha da kötüleşir.

Anahtar kelimeler: İspanyol İç Savaşı, Savaş Sonrası İspanyası, Francisco Franco, toplumsal değişim, suç.