TÜRK MUSİKİSİ II (KAVRAM ATLASI)


Demirci M.

GAZİ KİTABEVİ, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: GAZİ KİTABEVİ
  • City: Ankara
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Kavramlar bir şeyi tanımlamak, nitelemek, belirtmek ve anlatmak için başvurduğumuz vazgeçilmez araçlardır. Her bilim dalı kendisini ifade edebilmek için temel birtakım kavramlar kullanır. Bu kavramlar üzerinden alanına dair kendi bilimsel örgüsünü inşa eder. Öyle ki her bilim dalı bu bilimsel örgünün temel unsurları olan kavramlar yolu ile kendisini tanıtır, tanımlama yolunu seçer. O halde her kavram, bilim dalları için kelimelere bürünmüş anlam kalıplarıdır. Bu kalıpların zaman içinde kılavuz eserler haline gelmesi de kaçınılmaz olmuştur. Yine her bilim dalı kendi terminolojisini ve kavramsal literatürünü vücuda getirerek sözlükler, ansiklopediler ve rehber kitaplar halinde kaynak eserlere dönüştürmüştür. Doğru bilgiye ulaşmak için doğru ve kolay anlaşılan anahtar kavramlara ihtiyaç olduğu muhakkaktır.

Mûsiki her ne kadar icraya dayalı bir bilim dalı olsa da nazariyat alanında yapılan çalışmalarla geçmişten günümüze etkin bir bilimsel birikime de sahip olmuştur. Bu birikimin doğru ve sağlıklı bir biçimde günümüze aktarılması için mûsiki terimlerinin bilinmesi ve doğru anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Türk mûsikisi alanında yapılan çalışmalara bir katkı olması amacıyla hazırladığımız bu eser, birtakım anahtar kavramların harmanlanması niteliğindedir. Eserde alfabetik sıralama esas alınmamış, bilinmesi önem arz eden kavramlar kategorik bir anlayışla sıralanmıştır. Kendi içinde pedagojik ve akademik bakımdan sıralamaya tabi tutulmuştur. Bu meyanda Türk Mûsikisi Kavram Atlası’nın ikinci cildinde ileri düzey okuma ve araştırmalar hedef alınmıştır. Buna göre konular ve kavramlar düzenlenmiştir. Temel kavramları bulamayanlar Türk Mûsikisi birinci cildine müracaat edebilirler. Bu çalışmadaki hedef kitle; Konservatuarlar, Güzel Sanatlar Lisesi, İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileridir.