Türkiye Mobilya Sektörü Rekabet Gücü Düzeyinin Analizi


OKAN T.

2. Ulusal Mobilya Kongresi, Denizli, Turkey, 1 - 04 April 2013, vol.1, no.1, pp.192-199

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.192-199

Abstract

ABSTRACT

Competitiveness is a concept that has been usually analyzed at the firm level, industry level and country level. Industrial competitiveness means that an industry has a high productivity level compared to its competitors and the ability to sustain this level. Furniture sector in Turkey surpasses with the value added and the employment potential and draws positive image for the last period in terms of foreign trade. However its share in total exports has been not reached the desired rate. There is need to increase of international competitiveness level in order to increase the share of exports of the furniture sector. In this context, the study aims to determine level of competitiveness of the furniture sector. In the first part of the study, basic concepts of competitiveness were introduced  and then provided information on indicators of competitiveness. In the last stage, in order to determine the level of competitiveness of the furniture industry of Turkey data set was used related to Turkish Furniture Industry's export and import between 2007-2011 years and calculated; Revealed Comparative Advantage Index, Import Penetration Index, Net Exports Ratio, Ratio of  Exports to Imports, Intra-Industry Trade.

Key words: Furniture sector, foreign trade, competitiveness

Rekabet gücü genellikle ülke, sektör (endüstri) ve firma düzeyinde irdelenen bir kavramdır. Endüstriyel rekabet gücü, bir endüstrinin rakiplerine oranla daha üst seviyede bir verimlilik düzeyine sahip olma ve bu düzeyi sürdürülebilir kılma yeteneğini ifade etmektedir. Türkiye Mobilya Sektörü, yarattığı katma değer ve sahip olduğu istihdam potansiyeli ile dikkatleri çekmekte ve son dönemde dış ticaret açısından pozitif görüntü çizmektedir. Bununla birlikte toplam ihracat içindeki payı istenilen oranda değildir. Sektörün ihracat payının artması için uluslararası rekabet edebilirlik düzeyinin de yükselmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye mobilya sektörünün rekabet gücü düzeyi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, rekabet gücüne ilişkin temel kavramlar tanıtılmış, daha sonra rekabet gücü göstergeleri hakkında bilgi verilmiştir. Son aşamada ise, Türkiye mobilya sektörünün rekabet gücü düzeyini belirlemek amacıyla 2007-2011 yılları arasındaki ihracat ve ithalat verileri kullanılmış; açıklanmış göreceli üstünlük, ihracatın ithalatı karşılama oranı, ithalat sızma oranı, net ihracat oranı ve sektör içi ticaret parametreleri hesaplanarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mobilya sektörü, dış ticaret, rekabet gücü