NİLGÜN MARMARA’NIN “SAVRULAN BEDEN “ADLI ŞİİRİNDE İNTİHAR DÜŞÜNCESİ (THE THOUGHT OF SUICIDE IN NİLGÜN MARMARA'S POEM NAMED "SAVRULAN BEDEN")


Emeksiz P.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.13, ss.82-88, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 73
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research
  • Sayfa Sayıları: ss.82-88

Özet

İntihar düşüncesi ya da eylemi, akıl sağlığı yerinde olan yahut olmayan herhangi bir birey tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Stresle başa çıkma becerisini geliştirebilmek bu bakımdan önem taşımaktadır.

Nilgün Marmara, 1979 yılında bipolar bozukluğa yakalanmıştır. Bu hastalığın duygusal tahrip gücü yüksektir. Yazarın her ne kadar intihar ettiği düşünülse de ölümüne dair farklı birtakım söylentiler mevcuttur. Bu konuya araştırmamızın dışında kaldığı için değinilmemiştir.

Bu makalede şairin “Savrulan Beden” isimli şiiri, intihar düşüncesi açısından psikolojik bağlamda incelenmiştir. İntihar düşüncesi, acıdan kaçmanın bir yolu olarak yoğun stresle baş etmekte güçlük çeken bireyler tarafından üretilen bir fikirdir. Bu düşünceyi eyleme geçirip geçirmemek bireysel bir tercihtir. Depresyona yatkınlığı olan kişiler hayatlarının herhangi bir döneminde intiharı düşünebilir hatta intihar edebilirler. Depresyon bu bakımdan tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalıktır.

İntihar düşüncesi, bir başkasına açıklandığı andan itibaren ölümün sinyallerini dikkate almak gerekir. Önemsenmediği takdirde düşüncenin eyleme geçirilme potansiyeli söz konusu olabilir. Bu durumda gereken tıbbi, maddi ve manevi yardımı sunmak belki de bir hayatı kurtarabilir. Bu nedenle ailelerin ve toplumun intihar konusunda bilinçlendirilmesi mühimdir. Bazı bireyler, hayatlarını diğerlerinden daha duyarlı ve duygusal bir durum içinde sürdürmeye eğilimlidirler. Kendileri istemeseler bile şartlar böyledir. Bu insanların ailelerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Çünkü onlar mümkün olduğunca stresten uzak yaşamak zorundadırlar. Hayatları için gerekli konforun temin edilmesinin mümkün olmadığı durumlardaysa stresle yaşamayı öğrenmeleri bakımından tıbbi destek almaları gerekebilir. Stressiz bir yaşam düşüncesi kulağa hoş gelse de koşullar açısından ulaşılması çok uzak görülen bir ütopyayı anımsatmaktadır.

Suicidal ideation or action can be carried out by any individual with or without mental health. In this respect, it is important to be able to develop the ability to cope with stress.

Nilgün Marmara suffered from bipolar disorder in 1979. The emotional destruction of this disease is high. Although the author is thought to have committed suicide, there are some different rumors about her death. This subject has not been addressed as it is outside of our research.

In this article, the poem of the poet named "Savrulan Beden" is examined in terms of "suicidal idea" in a psychological context. Suicidal ideation is the thought of individuals who have difficulty coping with intense stress as a way of relief from pain. Whether or not to put this thought into action is an individual choice. People with a predisposition to depression may think of suicide or even commit suicide at any time in their lives. Depression is a serious disease that needs to be treated in this regard.

From the moment the suicidal idea is revealed to someone else, it is necessary to receive the signals of death. The thought that is ignored may have the potential to act. In this case, providing the necessary medical, financial and moral assistance can save a life. In this respect, it is important to raise awareness of families and society about suicide. Some individuals tend to lead their lives in a more sensitive and emotional state than others. The conditions are like this, even if they don't want it themselves. The families of these people have great responsibilities. Because they have to live as stress-free as possible. In cases where it is not possible to provide the necessary comfort for their lives, they should get medical support in order to learn to live with stress. Although the thought of a stress-free life sounds nice, it is reminiscent of a utopia that seems too far to be achieved in terms of conditions.