Effects of Extender Osmolarity, Cooling Rate, Dilution Rate and Glycerol Addition Time on Post-thaw Ram Semen Characteristics and Fertilization 36(2), 33-46, 2010


AK K. , CİRİT Ü., NUR Z., BACINOĞLU S., PABUCCUOĞLU S. , ÖZDAŞ Ö. B. , ...More

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.36, no.2, pp.33-46, 2010 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.33-46

Abstract

Tree experiments were designed to optimize ram semen cryopreservation and to examine the effect of the extender B osmolarity, extension time with extender A and B, presence of glycerol in freezing media, cooling rate from 30°C to 5°C, and dilution rate on post-thaw ram semen characteristics and fertilization. Ram ejaculates of thick consistency with rapid wave motion (>+++) and >70% initial motility were pooled. Pooled semen was diluted with Tris based extender using a two-step dilution method. Semen motility and morphology related parameters were assessed at the following five steps : (1) Fresh, (2) after dilution with extender A, (3) at 5C, (4) after equilibration, and (5) after thawing at 37C for 30 min. The extender osmolarity affected significantly post-thaw semen motility, defected acrosomes (DA) and total morphological defect (TMD), generally.
There was a significant interaction between the osmolarity, cooling rates, glycerol addition time and first dilution time, on post-thaw motility, DA and TMD. Higher fertilization rates were obtained in fresh semen and Group 15 compared to Group 21 (P<0.05). In conclusion, cooling rate, extender osmolarity, presence of glycerol, dilution time with extender A and B, and dilution rates interact on post-thaw semen parameters. Glycerol included freezing media improves post-thaw semen recovery. Also, increasing the extender osmolarity resulted better post-thaw semen motility especially in the group frozen without glycerol. Post-thaw semen parameters not affected by cooling and glycerol addition time regimes, generally. Obtained data showed that presence of glycerol in freezing media have a negative effect on embryonic development and it was observed that frozen ram semen at high osmolarity without glycerol could be used for in vitro fertilization.

Koç spermasının dondurulmasını optimize etmek ve sulandırıcı B ozmolaritesi, sulandırıcı A ve B ile sulandırma zamanı, dondurma medyumunda gliserolün varlığı veya yokluğu, +30°C’den +5°C’ye soğutma oranı ve sulandırma oranının eritme sonrası spermatolojik özellikler ve fertilite üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla üç deney planlandı. İyi bir kitle hareketine(>+++) ve >%70 başlangıç motilitesine sahip olan koç ejekülatları çalışmaya dahil edilerek pooling yapıldı. Sperma motilitesi ve morfolojisi ile ilgili parametreler (1) taze, (2) sulandırıcı A ile sulandırdıktan sonra, (3) 5C’ye soğutulduktan sonra, (4) ekilibrasyon sonrası ve (5) eritme sonrasında incelendi. Sulandırıcı ozmolaritesi eritme sonrası motiliteyi, kusurlu akrozom oranını ve toplam morfolojik bozukluk oranını önemli derecede etkiledi.
Ozmolarite,soğutma oranı, gliserol ekleme zamanı ve ilk sulandırma zamanı ile eritme sonrası motilite, kusurlu akrozom oranı ve toplam morfolojik bozukluk oranları arasında önemli bir ilişki bulundu. Grup 21 ile karşılaştırıldığında taze sperma ve grup 15’te önemli derecede daha yüksek fertilizasyon oranı elde edildi.
Sonuç olarak, soğutma oranı, sulandırıcı ozmolaritesi, gliserol varlığı, sulandırıcı A ve B ile sulandırma zamanı ve sulandırma oranları ile eritme sonrası spermatolojik özellikler arasında önemli bir etkileşim bulundu. Bunun yanında sulandırıcı ozmolaritesinin artırılması, özellikle gliserol katılmayan gruplarda daha iyi eritme sonrası motilite eldesi ile sonuçlandı. Eritme sonrası spermatolojik özellikler soğutma zamanı ve gliserol ilave zamanından etkilenmedi. Elde edilen sonuçlar, dondurma medyumunda gliserol varlığının embriyonik gelişim üzerinde olumsuzbir etkisinin olduğunu ve gliserol ilave edilmeksizin yüksek ozmolariteli sulandırıcılar ile dondurulmuş koç spermasının in vitro fertilizasyonda kullanılabileceğini gösterdi.