Molecular Characterizations of Sheeppox Virus Strains


HASÖKSÜZ M., Gülyaz V., Saraç F.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.40, no.1, pp.95-102, 2014 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 40 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.95-102
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Sheeppox and goatpox viruses cause infections in sheep and goats characterized by pyrexia, generalized or local pox lesions, and lymphadenopathy. The sheeppox virus, goatpox virus and lumpy skin disease virus are ordered in the Capripoxvirus genus of Poxviridae family. The aim of this study was to assess the genomic relationships of vaccine strains Bakırköy strain and Kenya0240 strain and of other reference strains. To show the genomic relationships, LD116 gene region coding the viral P32 protein and CD47 gene region from membrane protein genes were chosen. The DNA sequences and as references DNA sequences of the genes of the sheeppox, goatpox and lumpy skin disease viruses obtained from the NCBI Gene Bank were analyzed in DNASTAR gene analysis program using the Clustal W analysis method to determine their differences as to nucleotides and aminoacids. For phylogenetic relationships between the viruses and similarity indices the Neighbor-Joining method was used. The sequence analysis of both gene regions showed that Bakırköy strain belonged to the group where there was only sheeppox virus (Lineage I) and that Kenya0240 strain belonged to the group of the other viruses (Lineage II). Potential vaccine strains protecting not only against sheeppox and goatpox, but also against the lumpy skin disease is significantly important in eradicating the disease.

Sheeppox ve goatpox virusları, koyun ve keçilerde pyrexia, generalize veya lokal çiçek lezyonları ve lymphodenopathy ile karakterize bir enfeksiyondur. Sheeppox virusu, goatpox virusu ve lumpy skin disease virusu Poxviridae ailesindeki Capripoxvirus cinsi içerisinde bulunmaktadır. Bu araştırmada aşı suşu olarak kullanılan Bakırköy suşu ile Kenya0240 suşu arasında ve diğer referans suşlar arasındaki genomik ilişkilerin incelenmesi hedeflendi. Bu genomik ilişkilerin ortaya konulmasında virusun P32 proteinini kodlayan LD116 gen bölgesi ve membran protein genlerinden CD47 gen bölgesi seçildi. DNA dizilimleri ile NCBI Gen bankasından referans gen olarak seçilen sheppox, goatpox ve lumpy skin diseases viruslarının DNA dizilimleri ClustalW analiz yöntemi kullanılarak DNASTAR gen analiz programında nüklotid ve aminoasit farklılıkları analiz edildi.  Viruslar arasındaki filogenetik ilişkiler ve benzerlik indeksleri için Neighbor-Joining yöntemi kullanıldı.  Her iki gen bölgesinin sekans analizleri sonucunda Bakırköy suşu sadece koyun çiçek viruslarının bulunduğu grupta (Lineage I) bulunurken,  Kenya0240 suşu diğer virusların da içerisinde bulunduğu grupta (Lineage II) olduğu saptandı.   Potansiyel aşı suşlarının sadece koyun veya keçi çiçeğine değil aynı zamanda sığırların lumpy skin disease virusuna karşı da koruma sağlayacak nitelikte olması, bu hastalığın eradikasyonu için çok önemlidir.