Web Tabanlı Eğitimde İçerik Tasarımı


Saraç A. E. , KOÇOĞLU F. Ö. , AYVAZ REİS Z.

XIII. Akademik Bilişim Konferansı, Malatya, Turkey, pp.493-500

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.493-500

Abstract

It has become one of the today’s major needs to minimize waste of time Access to information with the increase of people’s need of information. Advances in information technology are working to meet this need. The individual requests such as creating their own educational programs, to get rid of the constraints of time and place have led to emergence of the concept of web-based learning and the rapid development of WBL. In this study, Web-based learning, web-based learning design, web-based content development issues are handled, traditional and web-based instructional design principles are compared and it is intended to be an example of the application process by giving content design of Comparatives lesson developed by ExeLearning, one of the content development software.

İnsanın bilgiye olan gereksiniminin artmasının yanı sıra bilgiye ulaşımındaki vakit kaybını en aza indirmek günümüzün büyük ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir. Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeler bu ihtiyaca cevap vermeye çalışmaktadır. Bireyin kendine özgü öğretim programını oluşturma, zaman ve mekan kısıtlamalarından kurtulma gibi istekleri, web tabanlı eğitim (WTE) kavramının ortaya çıkmasına ve hızla gelişmesini sağlamıştır. Bu çalışmada web tabanlı eğitim, web tabanlı eğitim tasarımı, web tabanlı içerik geliştirme konuları ele alınmış, geleneksel ve web tabanlı öğretim tasarım ilkeleri karşılaştırılmış, ayrıca İngilizce dersinin ‘Comparatives’ konusunun içrik tasarııuygulama süecine önek olarak gelişirilmişir.