Gotik ve Feminist Anlatının Buluşması


Tunçer S.

"Litera", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Dergisi, vol.15, pp.125-135, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This work presents, throughout the classical and Neo-gothic examples, the interaction of the Gothic literary genre with female life and the nature of the female, submitting various stereotypes of female characters from English and American Gothic fictions.

Gotik edebiyat türünün kadın yaşamı ve kadınsı olanla karşılıklı etkileşimi, türün temel dinamikleri, klasik Gotik edebiyatta ve Neo-gotik edebiyatta kadın tiplemeleri ve kadın karakterler, İngiliz ve Amerikan edebiyatının Gotik türde yapıtlarında örneklenerek anlatılmaktadır.