Tax Expectations Based on the Effect of New Type Coronavirus (COVID-19) Pandemic on Motor Vehicles


Tunç Z.

Vergi Dünyası Dergisi, no.467, pp.50-60, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Vergi Dünyası Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.50-60

Abstract

The worldwide pandemic known as COVID-19, has shown its effects on various fields, especially the health system. Within the scope of the measures taken, the emergence of various situations on a macro and micro scale and the concept of 'social distance' that came to the agenda with the pandemic brought along the necessity of examining individual behaviors from different perspectives. The aim of this study is to evaluate the expectation of the change in the level of demand for personal vehicles, one of these behaviors, within the framework of the economic conjuncture and to analyze the tax effects under various assumptions.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 salgını, başta sağlık sistemi olmak üzere çeşitli alanlarda hızla etkisini göstermeye başlamıştır. Alınan önlemler kapsamında makro ve mikro ölçekte çeşitli durumların ortaya çıkması ve salgın ile birlikte gündeme gelen ‘sosyal mesafe’ kavramı, birey davranışlarının farklı yönlerden incelenmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu davranışlardan biri olan kişisel araçlara yönelik talep düzeyindeki değişim beklentisinin, iktisadi konjonktür çerçevesinde değerlendirilmesi ve çeşitli varsayımlar altında vergisel etkilerinin analiz edilmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır.