Immun responses in COVID-19


Creative Commons License

Çakal B.

Other, pp.1-5, 2020

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2020
  • Page Numbers: pp.1-5

Abstract

The Coronavirus dieease 19 (COVID-19) pandemic which is the etiological agent of severe acute respiratory syndrome-associated a coronavirus (SARS-CoV-2) has influenced the whole world with the current and possible results. COVID-19 has very unique characteristic of virological, clinical and immunological. In COVID19, immune responses can vary widely ranging from responses that allow control of the infection to pulmonary thrombosis characterized by sudden and rapidly developing intense inflammation and storm of cytokenemia. In this review, it is aimed to examination sientific data about immunopathogenesis of COVID-19

Şiddetli akut solunum sendromu ilişkili bir coronavirüsün (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2; SARS-CoV-2) etiyolojik etkeni olduğu coronavirüs hastalığı 19 (coronavirus disease 19; COVID-19) pandemisi mevcut ve olası sonuçları açısından tüm dünyayı etkisi altına almıştır. COVID-19 oldukça özgün virolojik, klinik ve immünolojik karakteristik özelliklere sahiptir. COVID19’da bağışık yanıtlar enfeksiyonunun kontrol altına alınmasına imkan sağlayan yanıtlardan ani ve hızlı gelişen yoğun enflamasyon ve sitokenemi fırtınası ile karakterize pulmoner trombozise kadar uzunan geniş bir yelpazede değişkenlik gösterebilmektedir. Bu derleme COVID-19’un immünpatogenizine ilişkin bilimsel verilerin irdelenmesi amaçlanmıştır