Dilbilimsel ve Göstergebilimsel Yaklaşımla Almanca, İtalyanca ve Türkçe Dergi Reklamlarında Çok Katmanlılık İncelemesi


ATASOY İ.

RESSCONGRESS -ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU-, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 November 2017, ss.101

  • Basıldığı Şehir: Balıkesir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.101

Özet

Dilbilimsel ve Göstergebilimsel Yaklaşımla Almanca, İtalyanca ve
Türkçe Dergi Reklamlarında Çok Katmanlılık İncelemesi

Son yıllarda, gelişen teknolojiyle birlikte bildirişim biçimlerimiz farklılaşmış ve buna
bağlı olarak geleneksel tek katmanlı metin anlayışı da değişime uğramıştır. Günümüzde
karşılaştığımız metinlerin çoğu, farklı gösterge sistemlerinden dil, görüntü, ses, müzik ve tipografi katmanlarının bir arada kullanılabildiği ve anlamın oluşturulmasında her bir katmanın birbirini tamamladığı çok katmanlı bir yapıya sahiptir.
Çok katmanlı metinler arasında dilbilim ve göstergebilimin en sık inceleme nesnesi
yaptığı türlerden biri reklamlardır. Reklamlar dilbilim ve göstergebilimde, üretimi ve
yayılımı kitle iletişim araçlarına bağlı, uygun dilsel, görsel ve hatta işitsel göstergeleri
kullanarak hedef kitleyi belirli bir ürün ya da hizmeti satın alması konusunda ikna
etmeyi amaçlayan çok katmanlı metinler olarak tanımlanır. Reklamda yer alan dil,
görüntü, ses, müzik ve tipografi katmanlarının her birinin metni oluşturmada üstlendiği
anlam yaratma boyutu farklıdır Bu bakımdan reklamlarda hedef kitleye iletilmek istenen anlam, metin içerisinde kullanılan katmanların sayısına ve uygun katmanların bir arada kullanılmasına bağlı olarak değişebilmektedir. Buraya kadar yapılan açıklamalardan hareketle bu çalışmanın amacı Almanca, İtalyanca ve Türkçe reklamları dilbilimsel ve göstergebilimsel yöntemlerle karşılaştırmalı olarak çözümlemek ve böylelikle her üç dilde hazırlanmış reklamlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmada bütünce olarak 2016 yılında Almanya, İtalya ve Türkiye’de yayınlanan Cosmopolitan, Silhouette ve Elele adlı kadın dergilerinden alınan Vichy markasına ait kozmetik alanındaki krem reklamları kullanılmıştır. Bütüncede yer alan reklamların analizinde Nina Janich (2010) ve Hartmut Stöckl (2011) tarafından geliştirilen çözümleme modellerinden yararlanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Dilbilim, Göstergebilim, Çok Katmanlılık, Çok Katmanlı
Metin, Reklam