Küresel Ekonomiyle Bütünleşme Sürecinde Türkiye’nin İthal Girdi Bağımlılığı ve Cari Açık


KARAGÖZ ÖZENÇ F.

İKTİSAT DERGİSİ, ss.34-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: İKTİSAT DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.34-44

Özet

Türkiye ekonomisi son 5 yıldır dünya ekonomileri arasında rekor sayılabilecek bir cari açık oranına sahiptir. Bu durum, dış kaynağa bağımlı bir şekilde büyüyen yapısı göz önüne alındığında, ekonomiyi son derece kırılgan bir hale getirmiştir. Cari açık, esasen dış ticaret açığından kaynaklandığından kısa vadeli çözümlerle geçiştirilemeyecek yapısal bir sorundur. Bu yazıda dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak yeni uluslararası iş bölümünde Türkiye’nin üstlendiği rolün, cari açığın yapısal bir sorun olarak ortaya çıkmasındaki etkisi ele alınacaktır. Ayrıca cari açığı önlemeye yönelik politika araçlarının (kur politikaları, ticaret engelleri, sermaye kotaları v.b.) etkinlikleri tartışılacaktır.