Tomosentez için İki Boyutlu İmge Geri-Çatımı


TÜZÜN S. , YILDIRIM İ., KAMAŞAK M. E. , AKAN A.

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO'12, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2012, ss.167-170

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.167-170

Özet

Bu çalışmada, sınırlı açıdan elde edilmiş birkaç izdüşüm ile iki boyutlu imge geri-çatım problemi için Cebirsel Geriçatım Tekniği'nde (CGT), Toplam Değişimi (TD) Enküçükleme yönteminin başarımı incelenmiştir. TD enküçükleme CGT'nin son yinelemesi (CGT+TDson) ve her yinelemesinde (CGT+TD) uygulanmak üzere iki farklı yol izlenmiştir. Geri-çatım probleminde analitik bir yöntem olan Süzgeçlenmiş Geri İzdüşüm (SGİ) yöntemi de  kullanılmıştır. SGİ, CGT, CGT+TDson ve CGT+TD neticesinde elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

In this paper, the performance of Total Variation (TV) Minimization on Algebraic Reconstruction Technique (ART) is analyzed for a 2D image reconstruction problem from several projections for limited angle. Therefore TV minimization is applied in two forms; applying at last iteration of ART (ART+TVend) and applying at every iteration (ART+TV). Filtered Back Projection (FBP) is used as an analytical method for the reconstruction problem. The results obtained at the end of FBP, ART, ART+TVend and ART+TV are compared.