KUR’ÂN-I KERÎM VE MÛSİKÎ EĞİTİMİNDE UYGULANAN METOTLAR: TALİM VE MEŞK USÛLÜ


Yılmaz E.

ASEAD 10. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 19 - 21 November 2022, vol.2, no.21489963, pp.143

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 2
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.143
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Kur’ân-ı Kerîm nesir olarak yazılmış olsa da tecvid kaideleriyle okunduğunda bir mûsikî icrasını anımsatır şekilde duyulmaktadır. Bu duyuma bağlı olarak yüzyıllardır Kur’ân-ı Kerîm ve mûsikî ilminin eğitim ve öğretim şekli uygulamalı olarak yapılmaktadır. Her iki disiplinin eğitim metotları uygulamalı olmasına rağmen eğitim modeli ifade ederken farklı kavramlar kullanılarak ifade edilmektedir. Kur’ân-ı Kerîm eğitim uygulaması olarak “talim” kavramı kullanılırken mûsikî eğitim uygulaması olarak “meşk” kavramı tercih edilmektedir. Tarihte zaman zaman birbiri yerine de kullanılan bu kavramlar zamanla ilgili ilmî disiplinin eğitim modeline bağlı olarak kullanılmıştır. Çalışmamızda Kur’ân-ı Kerîm ilminin eğitim öğretim metodu olan “talim” ve mûsikî ilminin eğitim öğretim metodu olan “meşk” kavramlarının tarihî seyri, uygulama metodu, benzerliği ve farkı olduğu yönler ele alınmaktadır.  Anahtar Kelimeler: Kur’ân-ı Kerîm, Mûsikî, Tâlim, Meşk, Eğitim.