İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması


TEMÜR R. , YILDIZLAR B. , DAMCI E. , ÖZTORUN N. K.

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye

  • Basıldığı Şehir: Hatay
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesinde yer alan yapıların deprem etkileri açısından risk analizinin yapılmasını amaçlayan çalışma kapsamında, hastane olarak servis veren 57 adet yapı irdelenmiştir. Emniyetinin belirlenmesi gereken yapı sayısının sahip olunan süre açısından oldukça fazla olması, söz konusu yapıların doğal olarak yapım yılı mimari alışkanlıkları ve kullanım amacı nedeniyle karmaşık, aynı zamanda düzensiz olmaları nedeniyle analizlerde Hızlı Durum Tespit (DURTES) Yöntemi kullanılmıştır. Üç temel aşamadan oluşan söz konusu çalışmanın ilk evresinde, saha etabına esas teşkil eden bilgilerin derlenmesi açısından değerlendirme kapsamındaki yapılara kimlik bilgilerinin atanması ve mevcut projelerinin tedarik edilmesi işlemlerini içeren arşiv çalışması gerçekleştirilmiştir. İlgili etabın tamamlanması ile birlikte oluşturulan saha ekipleriyle, kullanılan yöntemin veri toplama formları yardımıyla, kapsam dâhilindeki binaların yapısal karakteristiklerinin elde edilmesini içeren ikinci etap çalışmaları tamamlanmıştır. Mevcut çalışmanın son aşamasında ise sahadan gelen veriler, DURTES yönteminin algoritmasını kullanan ve söz konusu yöntem için özel olarak geliştirilen yazılıma girilerek, risk analizleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Nümerik analizler neticesinde; ortak alan içerisinde yer alan ve tümü nitelikli yapılar olan binaların mevcut durumları deprem riski açısından konvansiyonel analizlere göre oldukça hızlı bir şekilde tespit edilmiştir. Her bir yapının risk seviyesi net bir şekilde belirlenmiştir. İnceleme kapsamındaki 19 binanın “Çok Yüksek Risk”, 24 binanın “Yüksek Risk”, 4 binanın “Orta Risk”, 5 binanın “Düşük Risk” ve 5 binanın “Minimum Risk” seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.