Türkiye’de Ebelerin Yapmış Oldukları Kanıta Dayalı Uygulamalar: Sistematik Bir İnceleme


Yaşar E., Aydın S. R. , GENÇTÜRK N.

3.Uluslararsı & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.194-195

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.194-195

Abstract

Evidence-Based Practices Performed by Midwives in Turkey: A Systematic Review
Objective: Evidence-based follow up practices and health care that is presented to pregnant, mother and newborn during prenatal, birth and postnatal period yield rather positive results with regard to both care givers and care takers. Our purpose is to systematically investigate
195
the evidence-based practices performed by midwives in Turkey, and to establish the results of the studies on such evidence-based practices. Material and Methods: Systematic review included 493 articles published between 2000 and 2015 that were screened in the “Google Academic” data base with the key word of “evidence based practices in midwifery” after excluding patents and references. Of these articles, three evidence-based studies that are consistent with research criteria and conducted by the nurses and midwives in Turkey constituted the sampling of the review.
Findings: Gökduman et. al. (2010) reported that a quarter of the mothers received education on use of herbal tea to increase mother milk production during the first six months of delivery, and 57% of the subjects who used herbal tea stated that their milk supply was increased. Gökduman et. al. (2013) found that of all mothers who performed traditional practices for increasing mother milk, 52.1% of the mothers who had a 0 to 6 month-ol-infant received proper training, and 47.9% practiced traditional modalities. Bilgin et. al. (2016) reported that those who received uterine massage during postpartum period perceived less postpartum pain.
Result: Evidence-based studies conducted by midwives, who play a role as caregivers for pregnant, mother and newborn during these crucial periods, are scarce in number, however reviewed studies revealed that the evidence-based practices bear a positive effect on newborn and mother care. It is suggested that in order to increase evidence-based practices by midwives, both clinically-practicing midwives and midwives who attend post graduate-doctorate training should conduct researches on this topic and transfer these findings into practice.
Key Words: Midwifery, Evidence-based practices, Prenatal, Birth, Postnatal

Amaç:  Prenatal,  doğum  ve  postnatal  dönemde  gebe,  anne,  yeni  doğana  ebe  tarafından
verilecek takip ve bakımların kanıta dayalı olması hem bakım verenler hem de bakım alanlar 
açısından oldukça olumlu sonuçlar vermektedir. Amacımız Türkiye’de prenatal, doğum ve postana 
dönemde ebelerin yaptıkları kanıta dayalı uygulamaları sistematik bir şekilde inceleyerek ebelerin 
kanıta dayalı uygulamalar konusundaki araştırma sonuçlarını ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntemler: Sistematik incelemenin evrenini “Google Akademik” veri tabanında “ebelikte 
kanıta dayalı uygulamalar” anahtar kelimeleriyle taranmış ve 2000–2015 tarihlerinde yayınlanmış, 
patentler ve alıntılar çıkartıldıktan sonra toplam 493 makale oluşturdu. Bu makalelerden; araştırma 
kriterlerine uyan ve Türkiye’de, prenatal, doğum ve postana dönemde ebelerin yaptıkları üç kanıta 
dayalı araştırma incelemenin örneklemini oluşturdu.
Bulgular: Gökduman ve arkadaşı (2010), annelerin doğumdan sonra ilk altı ayda anne sütünü 
arttırmaya yönelik bitkisel çay kullanma konusunda dörtte birinin eğitim aldığını ve bitkisel çay 
kullananların %57’si kullandıkları çayın süt miktarını artırdığını belirtmiştir. Gökduman ve 
arkadaşı (2013), 0-6 aylık bebeği olan annelerin, anne sütünü artırmaya yönelik geleneksel 
uygulamaları yapanların %52.1 eğitim almış ve %47.9’unun geleneksel uygulamaları yaptığını 
saptanmış. Bilgin ve arkadaşı (2016), postpartum dönemde uterus masajı uygulananların postpartum 
ağrı şiddetini daha az algıladığını belirtmiştir.
Sonuç: Gebe, yenidoğan ve anne için çok hassas olan bu dönemlerde bakım verici rolünde olan 
ebelerin kanıta dayalı yaptıkları araştırmalar sayı olarak yetersiz bulunmasına rağmen, incelenen 
araştırmalarda kanıta dayalı uygulamaların yenidoğan ve anne bakımına olumlu etkisinin olduğu 
saptandı. Ebelerin yaptıkları kanıta dayalı uygulamaların arttırılması için gerek klinik alanda 
çalışan, gerekse ebelik bölümünde yüksek lisans doktora yapan ebelerin bu konularda araştırma 
yaparak uygulamaya aktarılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ebelik, Kanıta dayalı uygulamalar, Prenatal, Doğum, Postnatal