A Semiotical Approach to the Fifth Episode of "Bly Manor"


Öztürk H. N.

Other, 2020

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2020
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Netflix'de yayınlanan "The Haunting of Bly Manor" dizisinin "Altar of the Dead" adlı beşinci bölümünün göstergebilimsel çözümlemesini öngördüğümüz çalışmamızda, Gilles Deleuze'ün "imge-zaman" ve "imge-hareket" kavramlarını, ayrıca Christian Metz'in sinemasal göstergebilim kuramı etrafında geliştirdiği kavramları ve Jacques Fontanille'in "enveloppe / zarf" kavramını kendimize rehber edindik. İncelememize konu olan bütüncede tam yirmi defa betimlenen zamansal atlamalar, anlatının devamlılığını sorgulatır niteliktedir, ne var ki Metz'in "séquence à épisodes" şeklinde betimlediği bu atlamalı anlatım, kendi içinde tutarlı bir yapı oluşturmakta ve sözcenin devamlılığını muhafaza etmektedir. Deleuze'ün "imge-zaman" kavramı ise bu sinemasal "geri dönüşlerin" anlamsal temellerini daha net ortaya koymakta. Son olarak Fontanille'in "enveloppe" savı, zamansal betimlemenin sınırlandırılma şekillerini açıklamamıza yardımcı olmakta.