Bir Ekstensif Yeşil Çatının Nicel Değerlendirilmesi: İÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı Yeşil Çatı Araştırma Projesi Örneği


EKŞİ M. , Uzun A.

Yalıtım Dergisi, cilt.17, ss.50-56, 2014 (Hakemsiz Dergi)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 121
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Yalıtım Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.50-56

Özet

“Yeşil Çatı” kavramı ilk olarak 1800’lü yıllarda İskandinavya’daki yapılarda ısı yalıtımı yapılması
amacıyla ortaya çıkmıştır. Kuzey Avrupalı kaşifler binaların üzerinde tesis edilen yeşil çatıları yoğun olarak kullanmış ve daha sonrasında bu yaklaşım Kuzey Avrupa’da da yayılmıştır. Dünyada yaygınlaşmakta olan bu sistemler ile ilgili ülkemiz ölçeğinde bilimsel çalışmalar henüz yeterli seviyeye ulaşmamıştır. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı kapsamında yürütülmekte olan ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen “İstanbul İklim Koşullarında Bitkilendirilmiş Çatıların Bina ve Kent Düzeyinde Değerlendirilmesi”* isimli bilimsel araştırma projesi kapsamında, yeşil çatıların bina ve kent ölçeğindeki etkilerinin saptanabilmesi için bir deneme alanı oluşturulmuştur. Yeşil Çatı Araştırma Projesi Gözlem İstasyonu(İÜYÇAP) kapsamında oluşturulan yapının üzerine, tipik bir ekstensif yeşil çatı ile membranla kaplı teras çatı sistemi kurulmuştur. Bu çalışmada, deneme sahasında kurulan ölçüm sisteminden elde edilen veriler yardımıyla İstanbul iklim koşullarında bir yeşil çatının kent ve bina düzeyindeki rollerinin aşağıda belirlenen konular kapsamında araştırılması hedeflenmiştir. Bu konular;
· Yapı ile yeşil çatı arasındaki ısı ve sıcaklık ilişkilerinin ortaya konulması,
· Yeşil çatıların yapının iç ortam kalitesine olan katkılarının belirlenmesi,
· Tahliye olan su kalitesinin belirlenmesi,
· Yüzeysel akışın belirlenmesi,
· Yetişme ortamındaki nem oranının değerlendirilmesi,
· Kent ortamında güneş yansıtma ve sıcaklık soğurma yeteneklerinin değerlendirilmesi,
· Bitki gelişimlerinin gözlenmesi,
· Bulunduğu konumdaki meteorolojik verilerin kaydedilmesi,
olarak sıralanabilir.
Bu çalışmada, İstanbul iklim koşullarında tipik bir ekstensif yeşil çatının değerlendirilmesi amacıyla kurulan bir deneme sahasının, kurulum özellikleri değerlendirilmiştir.