Representation of Future in The TV Ads: 2014


Creative Commons License

PEMBECİOĞLU E. N.

3rd Annual International Conference On Journalism & Mass Communications (JMComm 2014), Singapur, Singapore, 22 - 23 September 2014, vol.1, pp.28-36

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Singapur
  • Country: Singapore
  • Page Numbers: pp.28-36

Abstract

Futuristic studies were always the main concern of the human and they always wanted to dominate the future. The media provides us so many different concepts either related with the past or today. Yet, more commonly, they provide concepts about the future. The future image of the world in the next decade, the hopeful changes of the next century are always interesting and enjoyable for the masses. The millions of people do not buy the products but the image and the hopes they provide or represent. Thus, the representation of future in the television ads is a very important topic to be discussed.

The media images, the newspapers and television are full of messages providing a kind of implied or indicated future perspective. In future, there are either utopias or dystopias provided for the audience. If it is a dystopian advertisement, it would be focusing on the fear appeal theory to sell the product. In its more optimistic point of view the message would be concentrating on creating a utopic future image. In both cases, the masses would be affected through the message.

This paper aims to concentrate on how the concept of future is handled in the media especially on television commercials in Turkey. Turkey provides an interesting perspective in respect to media and its representations since the media images regarding the future would be functioning in a way to tell the truth about the future expectations of the audiences as well. Regarding the concept of future for the Turkish audience, the paper mainly focuses on the data involving the one-month collection of the advertisements. The data is analyzed to see how much the issue is handled, the qualitative and quantitative analysis of the data.

Mainly concentrating on how the concept of future is presented and positioned in television commercials, this study aims to understand the possible changes within the presented social relations, situations, women problems, how the future statue of the women or the places belonging to them (houses, schools, kitchen, bathroom, etc) and actions involving them are designed in these commercials. In other words what kind of differences could be seen between the present world and the future design?

The collection of the out coming images would provide us the main data to be deciphered in economic, political and social as well as communicative perspectives. The main outcomes of the paper would be the future picture of the country and what kind of innovations is expected within the country in the upcoming years. The other perspective is to make us to see that how much ‘future’ is sold for the present generation. The yielding of the research would be used as a tool to understand the expected standards of life, values and possible changes within the society through the advertisements. 

Gelecek çalışmaları her zaman ilgi çekmiş ve insanlar her zaman geleceğe hakim olabilmek istemişlerdir. Medya bize geçmişle ya da bugünle ilgili pek çok kavram sunmaktadır. Bununla birlikte, daha da sıklıklar gelecekle ilgili kavramlar da sunar medya. Gelecek on yılda dünyanın nasıl değişeceğine ilişkin imgeler imajlar, gelecek yüzyıla ilişkin öngörüler ilginç ve takip edilen iletilere dönüşür medyada. Milyarlarca insan aslında ürünleri değil, kendilerine sunulan imajları ve gelecek tasarımlarını satın ladığının farkında değildir. Tüm bunlar, onların umutları, gelecek mutlulukları ve temsil etmeyi düşledikleri üzerine kurulmuştur. Bu yüzden, medyada, özellikle görsel anlamda televizyon reklamların geleceğin temsili tartışılması gereken konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Medya imgeleri ve yaratılan imajlar, gazetelerin, televizyonların bizlere sunduğu örnekler arasında açık ya da örtük gelecek tasarımları sunarlar. Geleceğin, belki ütopik belki de distopik bir gelecek tasarımıdır aslında sunulan. Eğer distopik tasarımlar söz konusu ise, bu genellikle korku çekiciliği kuramı çerçevesinde yapılandırılmış reklamlarla çıkar karşımıza. Daha iyimser mesajlar ütopik gelecek imgeleri için mutluluklar taşır bizlere. Her iki şekilde de, kitleler bu iletilere maruz kalırlar ve etkilenirler.

Bu çalışma, Türkiye’de medyada, özellikle televizyon reklamlarında gelecek kavramına nasıl odaklanıldığını araştırmayı hedeflemektedir. Türkiye, medya açısından araştırılması ilginç veriler sağlayabilecek bir konumda duran bir ülkedir. Ve temsiller açısından bakıldığında, gelecek ile ilgili temsillerin neler olduğu aslında izleyici kitlesini nasıl bir gelecek beklediği ile sıkı sıkıya bağlantılı görünmektedir. Üstelik, bu temsiller ve tasarımlar, hedef kitleninin beklentileri ile uyuşmaktadır.

Genel anlamda gelecek kavramının nasıl konumlandırıldığını araştırmayı temel alan bu çalışma, özel olarak toplumsal ilişkilerin, durumların, kadın sorunlarının, kadının statüsünün, kadına ilişkin alanların (ev, okul, mutfak, banyo gibi) ve işlevlerin nasıl kurgulandığını da bulgulamayı geleneksel toplum yapısı ile tasarımlanan gelecek toplum yapısı arasındaki farkları ortaya koyabilmeyi amaçlamaktadır. 

Türk izleyicisinin gelecek kavramı konusundaki önizlenimleri konusunda veritabanı olarak bir ay boyunca bir televizyon kanalının tüm reklamlarının kaydedilmesi ile zengin bir içeriğe sahip olan çalışma, bu veritabanının incelenmesi çerçevesinde reklamların ne denli gelecek odaklı olduğunun belirlenmesini amaçlamaktadır. Reklamlarda sıklıkla kullanılan gelecek tasarımlarını türlerine göre ayrıştırmayı amaçlayan çalışma, gelecek yılların ülkeye neler getireceği konusundaki öngörüsünü de ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın temel çıktıları, ülkenin gelecek konusundaki büyük fotoğrafının çekilebilmesi, beklentilerin ortaya konabilmesidir. Yalnızca ürün ve marka odaklı değil, yaşam biçimi ve yaşam standartlarını da sorgulamayı kapsayan bu çalışma sonucunda, şu andaki nesillere geleceğin ne kadar sattığını saptamayı da amaçlamaktadır. Araştırmanın sonuçları beklenen yaşam standartlarının düzeyi, değerler ve toplumdaki olası değişikliklerin televizyon reklamları ile nasıl bağlantılandırıldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.