METABOLİK SENDROM KLİNİK PARAMETRELERİNDE SR-BI GEN POLİMORFİZMLERİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Filizfidan M., CAYKARA B., ALSAADONI H., Marakoğlu K., ÇETİN KARGIN N., PENÇE S.

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü VIII. ASDETAE Günleri, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2016, no.33, ss.33-60

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.33-60

Özet

AMAÇ: Metabolik Sendrom (MetS) dünya genelinde giderek yayılan ve çok sayıda insanı etkileyen
önemli bir morbidite nedenidir. Yüksek trigliserid (TG) düzeyi ve düşük HDL düzeyi MetS teşhisindeki
önemli faktörlerdir. SR-BI’ın ateroskleroz üzerindeki koruyucu etkisi ters kolesterol transportu sürecine
katkıda bulunmasıyla gerçekleştirdiği (1) için rs 5888 ve rs 4238001 gen varyantlarının metabolik
sendromlu hastaların klinik parametrelerine etkilerini araştırmayı hedefledik.
MATERYAL VE METOD: 30-65 yaş aralığında 104 erkek metabolik sendromlu hasta ile metabolik
sendrom hikayesi olmayan sağlıklı 100 erkek bireyin bulunduğu kontrol grubundan oluşmaktadır (SU
TF Etik Kurul Karar No: 2015/19). Kan örneklerinden DNA izole edilip, saflık tayinleri ve miktarları
hesaplandı. SR-BI genine ait ekzon 8’deki C>T (rs5888) değişimi ve ekzon 1’deki C>T (rs4238001)
değişimi SNaPshot multipleks sistemi ile incelendi (Tablo 1, 2, 3 ve Şekil 1). Hasta ve kontrol
gruplarında genotip ve allel dağılımları istatistiksel analizle (SPSS18) incelendi.
BULGULAR: rs4238001 polimorfizminin hastalığa yatkınlık riskini artırdığı, rs5888 polimorfizminin ise
etkisinin olmadığı görülmüştür. Hasta grubu rs4238001 genotiplere göre gruplandığında; kilo, vki, bel
çevresi, HDL ve trigliserid ölçütlerinin arasında herhangi bir ilişki belirlenememiştir (pkilo=0,952;pVKİ=0,659; pbel çevresi= 0,303; pHDL= 0,622; ptrigliserid= 0,661) (Tablo 4).
TARTIŞMA: Popülasyonumuzda rs4238001 ve HDL ya da diğer klinik veriler arasında bir ilişkiye
rastlanmamıştır.