Larinjektomili bireylerin sağlığa ilişkin yaşam kalitesini değerlendirmede EuroQol ölçeğinin güvenirlik ve geçerliği


KAYA N., Solmaz Ş., Bolol N.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.15, no.58, pp.30-39, 2007 (Peer-Reviewed Journal)