Termal Kağıtlar ve Basılabilirlik


ÖZDEN Ö. , Sönmez S.

I. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, cilt.1, ss.201-208

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.201-208

Özet

ÖZET

TERMAL KAĞITLAR VE BASILABİLİRLİK

THERMAL PAPER AND PRINTABILITY

Öznur Özden*, Sinan Sönmez**

* İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Sarıyer, İstanbul, Türkiye

**Marmara Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Basım Teknolojileri Bölümü,

İstanbul, Türkiye.

ozdeno@istanbul.edu.trssonmez@marmara.edu.tr

Termal  kağıtlar  özel  ince  kağıtlar  sınıfında  yer  almaktadır.  Bu  kağıtlar  baz  kağıt  yüzeyinin  ısı hassasiyetli  bir boya  ile  hazırlanmış  uygun  harmanla  kaplanmasından  oluşmaktadır.  Isıya  maruz kaldıklarında renk değiştirmektedirler. Günümüzde teknolojik gelişmelerle termal kağıt kullanımı faks

makinelerinden  başlayıp  kredi  kartı  sliplerinde,  faturalarda(su-elektrik-gaz),  bankaların  ATM bürolarında,  at  yarışlarında,  park  biletlerinde,  otoyol  biletlerinde  ve  bunlara  benzer  birçok  alanda kullanılmaktadır.  Çeşitli  alanlarda  kullanılması  nedeniyle  farklı  özellikte  termal  kağıt  üretimi yapılmaktadır.  Termal  kağıtlarda  iki  yüzde  kaplama  yapılmaktadır.  Basılabilirliğini  artırmak  için  alt kaplama, termal özellik için de üst kaplama yapılmaktadır.

Bu  çalışmada  termal  kağıtların  gelişimi,  kullanıldığı  alanlar,  uygun  baskı  tipleri,  basılabilirliği  ve saklanabilirliği ile bilgilere yer verilecektir.

Anahtar kelimeler: Termal Kağıt, Basılabilirlik, Termal özellik ve Termal yazıcılar.

ABSTRACT

Thermal paper is included in the class of special thin paper. They are sensitive to heat. Thermal paper is

used for applications employing direct thermal printing technology, i.e. Heat sensitive base paper surface

of  this  paper  has  been  prepared with  the appropriate  collation  consists  of  paint.  They are  shifting  the color  when  exposed  to  heat.  Today,  technological  advances  in  the  use  of  thermal  paper  fax  machine starting  from  credit  card  slips,  invoices  (water-electricity-gas),  banks,  ATMS  offices,  highway,  parking tickets, horse racing tickets and similar are used a lot on the field. Using a variety of different properties

in  the  field  due  to  thermal  paper  is  produced.  There  is  also  two-side  thermal  paper  coating.  Under-coating is  first coating and thermal coating is second coating. Thermal coating has  the large number of chemical compounds which, when subjected to heat, react among themselves and develop the image.

In this study, the development, area of applications, printability appropriate print types and durability

of the thermal paper, will be dıscussed.

Key words: Thermal paper, Printability, Thermal properties and Thermal printing.