Türkiye’de Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımını Etkileyen Faktörler: TÜİK Verileri Üzerine Bir Analiz


Creative Commons License

AKGEYİK T.

Sosyal Siyaset Konferansları, vol.70, pp.31-53, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 70
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Sosyal Siyaset Konferansları
  • Page Numbers: pp.31-53
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of present paper is to examine the factors that affect labor force participation of women in Turkey between 2007 and 2016. Analysis of data from Turkish Statistical Institute suggests that the main factor affecting female participation rate is the increased education level of women. The statistics show that women with university degrees are more economically active than other women. Moreover, increasing marriage age for women influences female labor force participation. Furthermore a declining fertility also increases the participation rate among women. Finally rising divorce rates have contributed to this trend.

Bu makalenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2007-2016 dönemi verileri kapsamında kadınlar arasında işgücüne katılım trendinin boyutlarını ve bu artışı etkileyen faktörleri analiz etmektir. Veriler, işgücü katılımını etkileyen en önemli faktörün kadın eğitim düzeyindeki artışı olduğunu göstermektedir. İstatistikler üniversite mezunu kadınların diğer kadınlara kıyasla çok daha yüksek katılım oranına sahip olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, ortalama kadınlar arasında evlilik yaşının yükselmesi
işgücüne katılımı etkileyen bir diğer faktör olarak ön plana çıkmaktadır. Buna paralel olarak doğurganlık oranındaki gerilemenin de kadınların işgücüne katılımını olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Nihayet, boşanma oranlarındaki artışın bu trende katkıda bulunduğu açıktır.