Establishing 3D Virtual Campus: the Istanbul University Case


CAN T.

International Conference on New Horizons (INTE) 2015, Barcelona, Spain, 10 - 12 June 2015, vol.1, no.1, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Barcelona
  • Country: Spain
  • Page Numbers: pp.1
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The continuous development in technologies like wireless connection, voice and video recording, and the capability to use various media types that are independent of time and place has made the virtual worlds more applicable and accessible. The recent developments in computer and Internet technologies and in three dimensional modelling necessitates the new approaches and methods in the education field and brings new opportunities to the higher education. The investment in the infrastructure of the Internet in Turkey has made the outreach to such technologies faster and easier than ever before. The Internet and virtual learning environments have changed the learning opportunities by diversifying the learning options not only in general education but also in the field of foreign language for teachers, curriculum designers and students. The use of different learning materials and applications other than classroom and coursebooks requires the reconsideration of education concept, methods, applications, teachers’ roles, interaction types and the education environment itself. One answer to these concerns could be using the three dimensional virtual learning environments in the higher education. Many higher education institutions are employing one of the most widely used virtual worlds the Second Life Platform and are conducting classes on their virtual campuses, and organize meetings, seminars and conferences. In this study, it has been aimed to design and implement the virtual campus of Istanbul University and conduct some of the lessons through this campus.

Her geçen gün gelişme kaydeden ses ve görüntü, kablosuz bağlantı teknolojileri ve çoklu medyanın zaman ve mekândan bağımsız kullanılabilmesi, sanal dünyaları daha kullanılabilir ve erişilebilir olmasını sağlamaktadır. Bilgisayar ve internet gibi teknolojilerdeki ve üç boyutlu modellemedeki son gelişmeler, eğitim ve öğretimde öncelikle yeni yaklaşımları ve sonrasında da yeni yöntemleri gerekli kılmaktadır ve yükseköğretimde yeni olanaklar sunmaktadır. Türkiye’deki İnternet altyapısı için yapılan çalışmalar ile bu teknolojilere erişmek daha hızlı ve kolay hale gelmiştir. İnternet ve sanal öğrenme ortamları, öğretmenler, eğitim tasarımcıları ve öğrenciler için genel eğitimde olduğu kadar yabancı dil öğrenme ve öğretme seçeneklerini de çeşitlendirip genişleterek fırsatları değiştirmektedir. Sınıf ve ders kitapları gibi eğitim araçlarından farklı araç ve uygulamaların kullanılmaması, eğitimin, yöntemlerin, uygulamaların, öğretmenin görevlerinin, etkileşim şekillerinin ve eğitim ortamının kendisinin sorgulanmasını gerektirmektedir. Bu sorgulamalara bir karşılık olarak üç boyutlu sanal öğrenme ortamlarının yükseköğretimde kullanılması önerilebilir. Dünyadaki bir çok yükseköğretim kurumu, üç boyutlu sanal dünyalar arasında en yaygın kullanılan “Second Life” Platformunu kullanmakta ve bu platformdaki sanal kampüslerinde dersler yapmakta, toplantılar, seminerler ve konferanslar düzenlemektedir. Bu çalışmada, Second Life Platformunda İstanbul Üniversitesi Sanal Kampüsünün tasarlanıp oluşturulması ve bazı derslerin bu Sanal Kampüste verilmesi amaçlanmaktadır.