Planning the Business Model by Design Thinking: A Research on Startups


Creative Commons License

Karadayı T., Yazıcı S.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi, vol.5, no.10, pp.75-95, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Business Model approach refers to the whole of an enterprise. The issue of how the Design Thinking Approach (which suggests a people-oriented approach to each problem, from the entrepreneur problems to daily problems) will have consequences on Business Model Innovation is a remarkable research topic. In this article, in the process of creating or innovating their business models, the design-centred thinking level, the contribution of the business model to the building blocks, and the aspects that entrepreneurs benefit were investigated. In this research which is based on the experiences of entrepreneurs, start-ups were contacted, and semi-structured interviews designed by taking expert opinions were applied to entrepreneurs. The data obtained from 13 interviews of approximately 1 hour per participant were analysed using the MAXQDA software program and expert opinions. As a result; It was made out that entrepreneurs were highly Design Thinker individuals, they think design-oriented in their "value proposition" about their ventures, thus minimizing time-money costs. 

İş Modeli yaklaşımı; A’dan Z’ye bir girişimin bütününü ifade etmektedir. Girişimcilerin karşılaştığı zorluklardan gündelik sorunlara kadar her bir probleme karşı insan odaklı bir yaklaşım öneren Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı’nın İş Modeli İnovasyonu üzerinde nasıl sonuçlar doğuracağı ise dikkat çeken bir araştırma konusudur. Bu çalışmada, girişimcilerin iş modellerini oluşturma veya revize etme sürecinde tasarım odaklı düşünme düzeyleri, iş modelinin yapıtaşlarındaki katkısı ve girişimcilerin hangi açılardan fayda sağladıkları araştırılmıştır. Girişimcilerin deneyimlerine dayanan bu araştırmada, start-up’lar ile iletişime geçilmiş ve yarı yapılandırılmış mülakatlar ile veri toplanmıştır. 13 katılımcı ile yaklaşık 1’er saatlik görüşmelerden elde edilen veriler MAXQDA yazılım programı ve uzman görüşlerinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; girişimcilerin yüksek oranda Tasarım Odaklı düşünebilen bireyler oldukları; girişimleriyle ilgili ortaya koydukları “değer önerisinde” Tasarım Odaklı düşündükleri ve bu sayede zaman-para maliyetlerini minimize ettikleri sonucuna varılmıştır.