Turizm gelişme modellemeleri açısından Antalya şehri


Creative Commons License

Kapan K. , Timor A. N.

Türk Coğrafya Dergisi/ Turkish Geographical Revie, ss.53-61, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.17211/tcd.441342
  • Dergi Adı: Türk Coğrafya Dergisi/ Turkish Geographical Revie
  • Sayfa Sayıları: ss.53-61

Özet

Günümüzde çeşitli ülkelerde en önemli tatil alanları arasında yer alan birçok yerleşme, konaklamatesisleri ve ikinci evlerin yapımıyla birer sayfiye haline dönüşmüştür. Kıyılarda meydana gelen budönüşüm eskiden beri dikkati çekmiş ve birçok coğrafyacının üzerinde durduğu bir konu olmuştur.Kıyı yerleşmelerinin ilk turistin gelişinden başlayıp, tamamen birer turistik sayfiye durumuna gelenekadar olan aşamalarında çeşitlenme olduğu da gözlenmiştir. Bu bakımdan Young (1983) veR.A.Smith (1991) gibi çeşitli araştırmacılar kendi gözlemlerine uygun birer gelişme aşamaları modelioluşturmuşlardır. Ülkemizde gelişen kıyı sayfiye yerleşmelerinin de benzer aşamalardan geçtiklerive benzer kalıpları edindikleri gözlenmektedir; “geçmişte başka fonksiyonların görüldüğü küçükyerleşmeler iken bu özelliklerini bazen kısmen bazen de tümüyle kaybederek birer tatil yerleşmesikarakterine bürünmekte, daha sonra da iyice büyüyerek kalabalıklaşmaktadırlar” (Timor, 2004; Doldur, 2014; Özgüç, 2017). Antalya’da benzer bir süreç geçirmiş, turizm ve rekreasyon faaliyetlerinintüm ülkede gelişmeye başlaması ve sahip olduğu çeşitli çekicilik unsurları ile bir turizm yerleşmesikimliğine bürünmüştür. Çalışmamızda Antalya şehri turizm gelişme modelleri açısından ele alınmıştır. Antalya’nın turizm fonksiyonu 1950’li yılardan sonra ön plana çıkmaya ve gelişmeye başlamıştır. Ancak kapasite sınırlarının kritik seviyelere ulaştığı şimdiden rahatlıkla gözlenebilmektedir.Oysa şehrin imajında var olan “moda olma özelliği ”nin günümüzde olduğu gibi gelecekte de korunması gerekmektedir. Bu çalışmayla, turizm fonksiyonu ön plana çıkan yerleşmelerin, örnek turizm modellemelerini incelemesi ve kendine çıkarım yapması hedeflenmektedir. Aynı zamandaplanlamalarına bu örnekler üzerinden yön vermesi turizm destinasyonunun gelişimi açısından avantaj sağlayacaktır.

Today, many settlements cited among the most important holiday destinations in a variety of countries have been converted to summer resorts by construction of various accommodation facilitiesand second homes. This conversion occurred along the coasts has drawn attention for a long timeand became a matter which many geographers have emphasized. Diversification has also been observed in the phases of the coastal settlements, starting from visit of first tourist to the point theyhave individually become touristic resorts. In this respect, some researchers such as Young (1983)and R.A.Smith (1991) each have formulated developmental stage model suitable to their own observations. We also notice that the coastal resort settlements developed in our country have alsogone through similar stages and acquired similar patterns. While they used to be small settlementsshowing other functions, they have lost those characteristics, sometimes partly and sometimescompletely, to become holiday settlements and then they grow and become crowded (Timor, 2004;Özgüç, 2017). And city of Antalya has undergone a similar process and become a tourism settlementwhen tourism and recreational activities have started to develop throughout the country and thanksto a variety of its attractive aspects. This study deal with the city of Antalya in terms of tourism development models. Tourism function of Antalya have started to stand out and develop from 1950son. However, even now we easily observe that the capacity limits have reached to critic levels. But“fashionable characteristic” as part of the city image should be protected as it is now. In this study,it is aimed to examine the sample tourism modeling and self‐interest of the settlements, which havethe function of Tourism. At the same time, giving direction to their planning through these exampleswill provide an advantage for the development of tourism destination.