SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARININ NAKİL SONRASI ANTİ HLA ANTİKOR PROFİLİ DEĞİŞİMİ VE DE NOVO DSA GELİŞİMİNİN İZLENMESİ


İzgi D., Şentürk Çiftçi H., Demir E., Artan A. S., Yürük Yıldırım Z. N., Aksu B., ...More

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XIV. KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 15 October 2022, pp.124

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.124
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda nakil sonrası anti-HLA antikor profili değişimi ile de-novo DSA gelişiminin izlenmesi ve hastaların sensitizasyon öyküsü ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Materyal method: 2020-2022 yılları arasında anti-HLA antikorları için test edilen 735 hastayı (K/E,391/344) geriye dönük olarak analiz ettik. PRA tanımlaması Luminex yöntemi (immucor) kullanılarak yapıldı. Hastalar PRA pozitif (MFI≥1000) ve negatif (MFI<1000) olarak sınıflandırıldı. Sonuç: Hastaların %69’unda PRA (+) olup, %45,5’inde Donör Spesifik Antikor (DSA) saptandı. PRA (+) hastaların %14’ü sınıf-I (+), %58,5’i sınıf II (+), %27,3’ü sınıf-I ve sınıf-II (+) idi. Sınıf-I (+) hastaların %26,3’ünde, sınıf-II (+) hastaların %45,3’ünde, sınıf-I (+) ve sınıf-II (+) hastaların ise %55,7’sinde DSA vardı. Hastaların %75,4’ünde de-novo DSA gelişti. Bu hastaların %40,6’sında kan transfüzyonu, %8,1’inde gebelik, %3,5’inde ikinci transplantasyon, %8,7’sinde kan transfüzyonu ve gebelik, %2,9’unda kan transfüzyonu ve ikinci transplantasyon öyküsü vardı. Sınıf-I de-novo DSA (+) hastaların %52’sinde kan transfüzyonu, %12’sinde gebelik, %4’ünde ikinci transplantasyon, %16’sında kan transfüzyonu ve ikinci transplantasyon öyküsü vardı. Sınıf-II de-novo DSA (+) hastaların %40’ında kan transfüzyonu, %7’sinde gebelik, %4’ünde ikinci transplantasyon, %9’unda kan transfüzyonu ve gebelik öyküsü vardı. Sınıf-I ve sınıf-II de-novo DSA (+) hastaların %35’inde kan transfüzyonu, %11’inde gebelik, %3’ünde ikinci transplantasyon, %11’inde kan transfüzyonu ve gebelik, %3’ünde kan transfüzyonu ve ikinci transplantasyon öyküsü vardı. Tartışma: Sonuçlarımız, kan transfüzyonu (p:0,013) ve gebelik öyküsünün (p:0,0001) de-novo DSA gelişimi ile anlamlı olarak ilişkili olduğunu, ayrıca sınıf I de-novo DSA pozitif hastalarda kan transfüzyonu (p:0,005) ve gebelik öyküsünün (p:0,026) sınıf-II de-novo DSA pozitif olan hastalardan anlamlı olarak daha yüksek oranda olduğunu göstermiştir.