Ütopyanın Sonu: Hindistancevizi İmparatorluğu - Christian Kracht’ın Imperium Romanında Ütopyacı Dürtüler


Atasoy İ.

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi - Studien zur deutschen Sprache und Literatur, cilt.2015/2, ss.73-84, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 2015/2 Konu: 34
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi - Studien zur deutschen Sprache und Literatur
  • Sayfa Sayıları: ss.73-84

Özet

Ütopyanın Sonu: Hindistancevizi İmparatorluğu - Christian Kracht’ın Imperium Romanında Ütopyacı Dürtüler
Ütopyalar genel anlamıyla gerçekleşme olasılığı olmayan ancak yine de ideal modeller olarak kabul gören alternatif toplumsal yaşam biçimi arayışlarıdır. Bu arayışın temelinde bireylerin mevcut olandan daha iyi bir yaşam sürebilme arzusuna dayanan ütopyacı bir dürtü yatar. Dolayısıyla ütopyalar hali hazırdaki toplumsal şartların birey ve birey yaşantısının üzerinde olumsuz etkileri olduğu dönemlerde ortaya çıkarlar. Christian Kracht’ın gerçek bir kişiden esinlenerek yarattığı romanı Imperium, 20. yüzyılın başında Batı’nın modernlik adı altında dayattığı baskıcı sistemi reddederek Almanya’dan ayrılan ve Pasifik Okyanusu’ndaki Alman sömürgesi Kabakon Adası’nı satın alarak oraya yerleşen August Engelhardt (1875-1919) yaşamı üzerinden dönemin kolonicilik ve modernlik anlayışını mercek altına alır. Bu çalışmada Engelhardt’ın hindistancevizi imgesi etrafında temellenen ütopyası siyasallık, zamansallık, din ve beden açısından incelenerek ütopyaların kendilerini gerçekleştirdikten sonra nasıl yok ettikleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Ütopya, Ütopyacı Dürtü, Kolonyalizm, Christian Kracht, Imperium, Kokovore

The End of Utopia: Empire of Coconuts - Utopian Impulses
in Christian Kracht’s Novel Imperium

Christian Kracht’s novel Imperium (2012) is based upon the life of August Engelhardt, a radical cocovore and nudist, who decides to establish a colony of coconuts in German New Guinea before World War I. In the form of a utopia, the novel contains a sharp criticism of German colonial history. In modernism, utopias are representations of paradisiacal places and identified with alternative ways of organizing better societies. Actually, they are improved by the existence of reality itself, which builds the fundamental source of utopias. Thus, they always end up with corruption. This paper focuses on Christian Kracht’s novel Imperium (2012) and aims to analyze the novel within the concept of utopian impulses as constitutive elements of utopias. Referring to Fredric Jameson, this study examines the challenge between reality and utopian thinking. This article also shows how utopias end up in destruction.
Keywords: utopia, utopian impulse, colonialism, Christian Kracht, Imperium, cocovore