İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarının Başarı-Cinsiyet-Ailenin Eğitim Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi


BÖLÜKBAŞ F.

TURKISH STUDIES, vol.5, no.3, pp.905-918, 2010 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: TURKISH STUDIES
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
  • Page Numbers: pp.905-918
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

 

 

The purpose of this research is to determine the attitudes of the elementary school students towards Turkish course, and investigate the effects of the success, gender, and the education level of their families on the students’ attitudes. The research had been performed on 719 students (369 of them are girls, and 350 of them are boys) who are attending to the elementary school in Izmir. The data of the research had been collected by an Attitude Scale toward Turkish Course and a Scale of Achievement Test of Turkish Course, which were developed by the researcher. The findings obtained had showed that the attitudes of the students to Turkish course are generally positive, the average of the attitudes to Turkish course is becoming significantly different in favor of the girls and the success and the attitude averages also increase as the education level of their parents’ increases.

 

 

 

 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarını saptamak; başarı, cinsiyet ve ailelerinin eğitim düzeylerinin öğrencilerin tutumlarına etkilerini incelemektir. Araştırma, İzmir’de 719 (369 kız, 350 erkek) ilköğretim 2. kademe öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ve Türkçe Dersi Başarı Testi ile toplanmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarının genelde olumlu olduğunu; Türkçe dersine yönelik tutum ortalamalarının kız öğrenciler lehine anlamlı düzeyde farklılaştığını; öğrencilerin anne-babalarının eğitim düzeyleri arttıkça, başarı ve tutum ortalamalarının yükseldiğini göstermektedir.