Detection of Root Canal Configuration of Mandibular Anterior Teeth Using Cone-Beam Computed Tomography


Yalçın T. Y.

11st International Hippocrates Congress On Medical and Health Sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 04 March 2023, pp.47-48

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47-48
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Detection of Root Canal Configuration of Mandibular Anterior Teeth Using Cone-Beam Computed Tomography

Introduction: The root canal configurations of mandibular anterior teeth in Turkish Population was analyzed in this cone-beam computed tomographic (CBCT) study.

Methods: 353 CBCT scans, including those of 698 mandibular central incisors (MCIs), 703 mandibular lateral incisors (MLIs), and 694 mandibular canines (MCs), were examined. CBCT images were taken by the i-CAT® Model 17-19 (Imaging Science International, Hatfield, PA, USA) with a flat-panel detector of amorphous silicon and the following parameters: exposure protocol, 120 kVp; current, 5 mA; slice thickness, 0.125-0.4 mm; and isotropic voxels. Vertucci classification was used for root canal anatomy analysis. The effect of gender on canal distribution and symmetry between contralateral teeth was analyzed. The data were analyzed statistically and were considered significant when P < .05.

Results: All the teeth had 1 root. Two root canals were observed in 133 of MCIs and 127 of MLIs and 35 of MCs. Type I was the most common root canal configuration (203 teeth). Type II (55 teeth), type III (24 teeth) and type IV (13 teeth) were also detected. Bilateral symmetry was detected in 124 cases (88% in MCIs, 82% in MLIs, and 74% in MCs). No gender influence was detected (P > .05).

Conclusion: The prevalence of 2 root canals in the mandibular anterior teeth in Turkish population was 21% for MCIs, 16% for MLIs and 5% for MCs.

Key words: Root canal configuration, cone-beam computed tomography, endodontics, mandibular incisors, mandibular canines.

Giriş: Bu konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) çalışmasında Türk popülasyonunda alt çene ön dişlerinin kök kanal konfigürasyonları analiz edildi.

Method: 698 alt çene ön keser diş (AÇÖK), alt çene yan keser diş (AÇYK) ve 694 alt çene köpek dişi (AÇK) olmak üzere 353 KIBT taraması incelendi. KIBT görüntüleri i-CAT® Model 17-19 (Imaging Science International, Hatfield, PA, ABD) ile düz panel amorf silikon detektörü ve aşağıdaki parametrelerle elde edilmiştir: pozlama protokolü, 120 kVp; akım, 5 mA; kesit kalınlığı, 0.125-0.4 mm ve izotropik vokseller. Kök kanal anatomisi analizi için Vertucci sınıflaması kullanıldı. Cinsiyetin; kök kanal dağılımı ve simetrik dişler arasında etkisi analiz edildi. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi ve P < .05 olduğunda anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Tüm dişlerde 1 kök vardı. AÇÖK 'lerin 133'ünde ve AÇYK 'lerin 127'sinde ve MC'lerin 35'inde iki kök kanalı gözlendi. Tip I en yaygın kök kanal konfigürasyonuydu(203 diş). Tip II (55 diş), tip III (24 diş) ve tip IV (13 diş) de tespit edildi. 124 olguda bilateral simetri saptandı (AÇÖK'lerde %88, AÇYK'lerde %82 ve AÇK'lerde %74). Cinsiyet etkisi tespit edilmedi (P > .05).

Sonuç: Türk popülasyonunda alt çene ön dişlerde 2 kök kanalı prevalansı AÇÖK'ler için %21, AÇYK'ler için %16 ve AÇK'ler için %5'tir.

Anahtar kelimeler: Kök kanalı konfigürasyonu, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, endodonti, alt çene keser dişler, alt çene köpek dişleri.