The Relationship Between Initial Public Offering and Firm Performance: A Research on Borsa Istanbul (BIST)


Creative Commons License

Mhagama F. L. , TOPAK M. S.

Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences, vol.6, pp.82-93, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.82-93

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between initial public offering (IPO) and firm performances of the firms operating in Turkey. The data set involves 38 firms that conducted initial public offerings in Borsa Istanbul (BIST) for the period of 2003 and 2011. Return on asset (ROA), return on equity (ROE), and operating profit margin (OPM) are used as a measure of firm performance. Median change analysis and panel data analysis have been employed as two different methods. According to the results of these analyses, there is a statistically significant relationship between the IPO and firm performance. It was found that firm performance decreased during the same and the following first year that the IPO took place, in comparison to the year preceding the IPO.

Bu çalışmanın amacı, İlk Halka Arz (İHA) ile şirket performansı arasındaki ilişkinin  Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerde araştırılmasıdır. Bu kapsamda 2003-2011 yılları arasında Borsa İstanbul’da İHA’sı gerçekleştirilen 38 şirketin verileri kullanılmıştır. Şirket performansının ölçüsü olarak kullanılan değişkenler, toplam varlıkların karlılık oranı (ROA), özkaynakların karlılık oranı (ROE) ve faaliyet kar marjı (OPM)dır.  Medyan değişim analizi ve panel veri analizi olmak üzere iki farklı yöntemin kullanıldığı çalışmada, her iki analiz yöntemden elde edilen sonuçlara göre, İHA ile şirket performansı arasında istatistiki olarak bir ilişkinin var olduğu ve İHA öncesindeki yıla göre şirket performansının, İHA yılında ve İHA’dan sonraki ilk yılda düştüğü tespit edilmiştir.