ADVERTISING IN SOCIAL MEDIA: A RESEARCH ON THE ADVERTISING ACTIVITIES OF INSTAGRAM INFLUENCERS


Ayçin T., Çağlar Ş.

14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE, CIVILIZATION AND SOCIAL SCIENCES, Buenos Aires, Argentina, 16 - 18 March 2023, pp.37-58

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Buenos Aires
  • Country: Argentina
  • Page Numbers: pp.37-58
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

One of the most important features of the age we live in is that the developments in communication technologies have created transformations in the roles of the parties that carry out production and consumption. In this process where new forms of relationship emerged; sectors, occupations and income models have also diversified and gained new features. Social media, which emerged with Web 2.0, is at a very central position in all these transformations. One of the most important areas affected by social media is advertising. Social media has affected many elements of advertisements, from content to technical features, from platform to ethical principles. A new type of advertising has emerged through the phenomena that share on social media platforms. This study tries to understand the structure of advertising by Instagram influencers. Posts with advertising content made by the phenomena in the sample of the research for a month were examined by subjecting them to content analysis. As a result of the research, it was seen that Instagram phenomena included an advertisement in one of every five posts on average. It has been determined that the most advertised product types are household goods, food, personal care and clothing products. Keywords: Social Media Advertising, Instagram Advertising, Influencer Advertising, Influencer Marketing

İçinde bulunduğumuz çağın en önemli özelliklerinden birisi, iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin, üretimi ve tüketimi gerçekleştiren tarafların rollerinde dönüşümler yaratmasıdır. Yeni ilişki biçimlerinin ortaya çıktığı bu süreçte; sektörler, meslekler ve gelir modelleri de hem çeşitlenmiş hem de yeni özellikler kazanmıştır. Web 2.0 ile ortaya çıkan sosyal medya, tüm bu dönüşümlerin oldukça merkezi bir konumunda yer almaktadır. Sosyal medyanın etki ettiği en önemli alanlardan birisi ise reklamcılıktır. Reklamın içeriğinden teknik özelliğine, platformundan etik ilkelerine kadar pek çok unsurunu etkileyen sosyal medya, bu platformlarda paylaşımlar yapan influencerler aracılığıyla gerçekleştirilen yeni bir reklamcılık türünü de yaratmıştır. Bu çalışma, Instagram influencerleri tarafından yapılan reklamcılığın yapısını anlamaya çalışmaktadır. Araştırmanın örnekleminde yer alan influencerlerin bir ay süresince yaptıkları reklam içerikli paylaşımlar, içerik analizine tabi tutularak incelenmekte ve Instagram influencerliğinin reklamcılık boyutu, elde edilen bulgular ışığında irdelenmektedir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Reklamcılığı, Instagram Reklamcılığı, İnfluencer Reklamcılığı, Influencer Reklamcılığı, Sosyal Medya ve Reklamcılık