Katılımcı Anayasa Yapımı ve İzlanda Örneği


ÇAĞ B.

Yasama Dergisi, pp.71-91, 2014 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Yasama Dergisi
  • Page Numbers: pp.71-91

Abstract

The constitution making is generally considered as an elite affair. In the late twentieth century, especially in countries amid the democratisation process, it has been thought that the making process of a constitution should also be democratic in order to form a democratic constitution. Therefore, practices involving the public participation in the constitution making process havebeen applied. In t his study, the conceptions of participatory constitution making, participatory democracy and deliberative democracy will be analysed, followed by the review of the Iceland’s distinctive constitution making process.

Keywords: Constitution making, participatory democracy, deliberative democracy.

Anayasa yapımı genellikle bir elit meselesi olarak algılanmıştır. Yirminci yüzyılın sonunda, özellikle demokratikleşme sürecindeki ülkelerde, demokratik bir anayasanın, sadece içeriğiyle değil yapım sürecinin de demokratik olmasıyla mümkün olacağı düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle halkın anayasa yapımı sürecine katılımını arttıran çeşitli uygulamalara başvurulmuştur. Çalışmada, öncelikle bizi katılımcı anayasa yapımı kavramını kullanmaya iten katılımcı demokrasi ve müzakereci demokrasi kavramları incelenecek, daha sonra anayasa yapımı sürecine katılım uygulamaları açısından önemli bir örnek olarak İzlanda anayasa yapımı süreci ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anayasa yapımı, katılımcı demokrasi, müzakereci demokrasi.