Çocukluk Çağında Romatizmal Hastalıkların Romatizma Dışı Ayırıcı Tanıları


Sağ E., Önal Z., Durmaz Ö.

in: Çocukluk Çağında Romatizmal Hastalıkların Romatizma Dışı Ayırıcı Tanıları , Nuray Aktay Ayaz, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.44-51, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.44-51
  • Editors: Nuray Aktay Ayaz, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Gastrointestinal sistem (GİS) ve bir parçası olan karaciğer, immün sistemin büyük bir kısmını oluşturmakta ve hem mukozal hem de hücresel bağışıklıkta etkin rol oynamaktadır. İmmünolojik aktivitenin yüksek olduğu GİS ve karaciğer, immün disregülasyon söz konusu olduğunda doğrudan birincil hedef organ olarak ya da kronik inflamatuar hastalıklara sekonder olarak etkilenebilmektedir. Çocukluk çağı romatolojik hastalıklarının patogenezinde ise immün disregülasyon temel mekanizmadır; mukoza ve damarların inflamasyonu sonucu hastalık aktivitesiyle ilişkili olarak, ilaç yan etkileri sonucu ya da eşlik eden otoinflamatuar sendromlar nedeniyle GİS ve karaciğerle ilgili semptomlar başlangıçtan itibaren ya da hastalığın seyri sırasında görülebilir. Öte yandan otoimmün romatolojik hastalıklarda da görülen nonspesifik semptomlar, immün disregülasyonla ilişkili primer karaciğer ve GİS hastalıklarının başlangıç döneminde karşımıza çıktığında tanıda karmaşa yaşanarak hastanın primer gastroenterolojik tanısı gecikebilir. Romatolojik semptomlar ile gastrointestinal semptomların bir arada bulunduğu durumlarda ayrıntılı anamnez ve kar zarar dengesi gözetilerek yapılan akılcı tanısal yaklaşım ile hastalıkların ayırıcı tanısının iyi yapılması ve doğru tedavi planının oluşturulması hastanın prognozu açısından önemlidir.