Gülüşan Göcen, Psikoloji, Mitoloji ve Din


Creative Commons License

Patacı B.

Milel ve Nihal, vol.16, no.1, pp.234-244, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17131/milel.585007
  • Journal Name: Milel ve Nihal
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.234-244

Abstract

Mitoloji, psikoloji ve din üçgeninin kesişim kümesine odaklanarak insan yapısını inceleyen Gülüşan Göcen’in bu eseri, modern psikolojinin mitosa nasıl yaklaştığı ve din psikolojisinin sahip olduğu yöntem ve yaklaşımlar çerçevesinde mitosların nasıl ele alınabileceği sorularına yanıt aramaktadır. Oldukça yoğun ve uzun soluklu bir araştırmanın ürünü olduğu kolaylıkla farkedilen eserde Göcen; ilk bölümde kitap süresince peşinde olacağı soruları, konu ve sınırlılıkları izah etmekte, ikinci bölümde ise mitosun ne’liği, işlevi,  yapısı ve özellikleri gibi başlıklardaki tartışmalara değinerek “mit ve din”, “mit ve psikoloji” ilişkilerini bütün boyutlarıyla gözler önüne sermektedir. Üçüncü bölümü modern psikologların mitosları okuma biçimlerine ayıran yazar, son bölümde ise mitosu daha dar bir perspektiften - din psikolojisinin sınırları dahilinde - ele almaktadır

Mitoloji, psikoloji ve din üçgeninin kesişim kümesine odaklanarak insan yapısını inceleyen Gülüşan Göcen’in bu eseri, modern psikolojinin mitosa nasıl yaklaştığı ve din psikolojisinin sahip olduğu yöntem ve yaklaşımlar çerçevesinde mitosların nasıl ele alınabileceği sorularına yanıt aramaktadır. Oldukça yoğun ve uzun soluklu bir araştırmanın ürünü olduğu kolaylıkla farkedilen eserde Göcen; ilk bölümde kitap süresince peşinde olacağı soruları, konu ve sınırlılıkları izah etmekte, ikinci bölümde ise mitosun ne’liği, işlevi,  yapısı ve özellikleri gibi başlıklardaki tartışmalara değinerek “mit ve din”, “mit ve psikoloji” ilişkilerini bütün boyutlarıyla gözler önüne sermektedir. Üçüncü bölümü modern psikologların mitosları okuma biçimlerine ayıran yazar, son bölümde ise mitosu daha dar bir perspektiften - din psikolojisinin sınırları dahilinde - ele almaktadır