Fiziksel Planlama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri


TUROĞLU H.

EGE Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 April 2005, ss.355-368

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.355-368

Özet

Fiziksel planlama, planlama çalışmalarında doğal ortam özelliklerinin yönlendirici olması esasına dayanan bir yaklaşımdır. Değişik amaçlar için farklı ölçeklerde gerçekleştirilen planlama çalışmalarında, bu yaklaşım; yapılan planlamanın koruma-kullanma dengesinin gözetildiği, kaynakların sürdürülebilir kullanımı, yenilenmeye gerek duyulmadan kullanımdaki devamlılığın temini, planlamanın geliştirilebilir olması, sosyal ve ekonomik avantajlar sağlaması gibi önemli ve kamu menfaatlerini gözeten kapsamın oluşmasına neden olmaktadır. Fiziksel planlama sonuçları ayrıca, yerel ve kamu yöneticileri için, planlama dışında fiziki mekan ile ilgili her türlü çalışmalarında da karar verme konusunda yönlendirici rol oynamaktadır.

Doğal ortam özellikleri, planlama hedeflerinin özellikleri, kaynak ve imkanlar ile ilgili verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi, sonuçların alınması, güncellenebilmesi, geliştirilebilmesi, bu veri tabanının farklı amaçlar için de kullanılabilmesi, transfer edilebilmesi, görselleştirilebilmesi ve prezante edilebilmesi ve bu işlerin kısa sürede, en ekonomik şekilde, en az emekle gerçekleştirilme yeterliliğine, günümüz şartlarında, Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojileri sahiptir. Bu yeterlilik, Ekoturizm amaçlı bir uygulama üzerinde, Kayaköy Polyesi için 13 Şekil ve 4 Tablo halinde özetlenmiştir.