Kerbela’ya Kutsiyet Kazandırmada Dinî ve Siyasî Otoritelerin Rolü


Creative Commons License

Bulut H. İ.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.1-19, 2010 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 22
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-19

Abstract

Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da katledilmesi bütün Müslümanların ortak acısıdır. Erken dönemde vuku
bulmasına rağmen bu facia asla unutulmamıştır. Ehl-i Beyt’in iki önemli siması ve aynı zamanda
Şia’nın iki imamı olan Hz. Ali ve Hz. Hüseyin’in Kûfe’de şehit edilmeleri, taraftarlarının bu bölgeye
kutsallık atfetmelerine zemin hazırlamıştır. Bu inancın teşekkülünde siyasi ve dini otoritelerin
önemli bir payı vardır. Buveyhiler ve Safeviler dönemlerinde bu mekânlar ön plana çıkarılmıştır.
Ayrıca Şiî ulema da, çeşitli rivayetlerle Kûfe, Necef ve Kerbelâ’nın önemini ortaya koymuşlardır.
Bu bağlamda “Ziyarat”, “Mezar” ve benzeri isimler altında eserler kaleme almışlardır. Şeyh
Müfid’in Kitabü’l-Mezâr adlı eseri de bunlardan biri, belki de en önemlisidir. Bu makalede, özellikle
Müfid’in söz konusu eserinden hareketle Şiî-İmâmî gelenekte Kerbelâ’nın faziletiyle alakalı
haberler değerlendirilecektir.