The Realism of Logical Argumentation Versus Philosophical Religious Pluralism


Hacınebioğlu İ. L.

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi , pp.1-14, 2006 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.1-14

Abstract

In this paper realism of the logical argumentations for the existence of God is examined with the conceptual relativity of philosophical religious pluralism. One needs to define and choose his/her philosophical ground in order to establish a logical argument for ‘existence’. This ground could be as varied as realistic or relativistic approaches. Existential discussion of an entity is a very crucial problem for any religious argument. Moreover, philosophical interpretation of religion conceptually relies on defining the word “divine”. The conclusions of the cosmological and teleological and ontological arguments are based on realistic world views. The First Cause, Intelligent Designer and Necessary Being are amongst those concepts which are derived from these arguments. Pluralism concludes that every human being has their own reflections and experiences of the same Ultimate Reality in different ways with different names and concepts. An exploration of the correspondence of plurality of truth-claims in relation to the realism of the logical argumentations will help to understand how logic of argumentation works through for verifying religious arguments.

Key words: Realism, Relativity, Argumentation, Religious Pluralism, Truth- Claim, Entity, Existence, Persona of God.

Bu makalede, Tanrının varlığına ait mantıksal argümanlar felsefi teolojik Pluralizmin kavramsal göreceliği ile birlikte incelenmiştir. Varlık’a ait mantıksal bir argüman geliştirmek için kişilerin felsefi zeminlerini belirlemesi ve seçmesi gerekmektedir. Bu zeminler realistik veya göreceli yaklaşımlar gibi çok çeşitli olabilir. Her hangi bir dini argüman açısından ‘varlık’ın/‘zât’ın varoluşsal tartışmaları oldukça önemlidir. Bunun da ötesinde, dinin felsefî yorumları kavramsal olarak ‘kutsal’ın tanımlanması üzerine dayanır. Kozmolojik, teleolojik ve ontolojik argümanlar realistik bir dünya görüşüne dayanmaktadır. İlk Neden, Akıllı Tasarımcı, Zorunlu Varlık gibi kavramlar bu tür argümanlar üzerinden çıkarsanmaktadır. Bununla birlikte, Pluralizm, her insanın farklı kavram ve isimlerle birlikte farklı yollarla, aynı ‘Nihai Hakikat’i yorumladıkları sonucuna ulaşmaktadır. Pluralizmin doğruluk-iddialarının mantıksal argümanların realizmi ile olan ilişkisi, dini argümanların doğrulama metotlarında argümantasyon mantığının nasıl işlediğini anlamaya yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Realizm, Görecelik, Argümantasyon, Dini Pluralizm, Doğruluk-İddiası, Zât, Varlık, Tanrı’nın Kişiliği.